_version_ 1799835217135927296
annif_keywords_txtF_mv tyytyväisyys naiset seksuaalisuus seksuaalinen käyttäytyminen sukupuolielämä
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p1832 http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p1826 http://www.yso.fi/onto/yso/p247 http://www.yso.fi/onto/yso/p5897
author Kivinen, Siru
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Sosiologia Sociology 203
author_facet Kivinen, Siru Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Sosiologia Sociology 203 Kivinen, Siru
author_sort Kivinen, Siru
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2019-08-07T20:02:33Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Naisten seksuaalinen tyytyv&#xE4;isyys : kvantitatiivinen tarkastelu seksuaaliseen tyytyv&#xE4;isyyteen liittyvist&#xE4; seikoista</title><creator>Kivinen, Siru</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Sosiologia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Sociology</contributor><contributor type="oppiainekoodi">203</contributor><subject type="other">seksuaalinen tyytyv&#xE4;isyys</subject><subject type="yso">tyytyv&#xE4;isyys</subject><subject type="yso">sukupuoliyhdynt&#xE4;</subject><subject type="yso">naiset</subject><subject type="yso">seksuaalinen haluttomuus</subject><subject type="yso">sukupuoliel&#xE4;m&#xE4;</subject><subject type="yso">orgasmi</subject><available>2019-08-07T05:44:47Z</available><issued>2019</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65201</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201908073770</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201908073770</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/65201/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201908073770.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201908073770.pdf" type="application/pdf" length="266125" sequence="1"/><recordID>123456789_65201</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_65201
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:29Z
main_date 2019-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2019
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/65201\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201908073770.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201908073770.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 203
publication_first_indexed 2019-08-07T20:02:33Z
publishDate 2019
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Kivinen, Siru Naisten seksuaalinen tyytyväisyys : kvantitatiivinen tarkastelu seksuaaliseen tyytyväisyyteen liittyvistä seikoista seksuaalinen tyytyväisyys tyytyväisyys sukupuoliyhdyntä naiset seksuaalinen haluttomuus sukupuolielämä orgasmi
subject_txtF Sosiologia
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_65201&index=0&size=large
title Naisten seksuaalinen tyytyväisyys : kvantitatiivinen tarkastelu seksuaaliseen tyytyväisyyteen liittyvistä seikoista
title_full Naisten seksuaalinen tyytyväisyys : kvantitatiivinen tarkastelu seksuaaliseen tyytyväisyyteen liittyvistä seikoista
title_fullStr Naisten seksuaalinen tyytyväisyys : kvantitatiivinen tarkastelu seksuaaliseen tyytyväisyyteen liittyvistä seikoista Naisten seksuaalinen tyytyväisyys : kvantitatiivinen tarkastelu seksuaaliseen tyytyväisyyteen liittyvistä seikoista
title_full_unstemmed Naisten seksuaalinen tyytyväisyys : kvantitatiivinen tarkastelu seksuaaliseen tyytyväisyyteen liittyvistä seikoista Naisten seksuaalinen tyytyväisyys : kvantitatiivinen tarkastelu seksuaaliseen tyytyväisyyteen liittyvistä seikoista
title_short Naisten seksuaalinen tyytyväisyys
title_sort naisten seksuaalinen tyytyväisyys kvantitatiivinen tarkastelu seksuaaliseen tyytyväisyyteen liittyvistä seikoista
title_sub kvantitatiivinen tarkastelu seksuaaliseen tyytyväisyyteen liittyvistä seikoista
title_txtP Naisten seksuaalinen tyytyväisyys : kvantitatiivinen tarkastelu seksuaaliseen tyytyväisyyteen liittyvistä seikoista
topic seksuaalinen tyytyväisyys tyytyväisyys sukupuoliyhdyntä naiset seksuaalinen haluttomuus sukupuolielämä orgasmi
topic_facet naiset orgasmi seksuaalinen haluttomuus seksuaalinen tyytyväisyys sukupuolielämä sukupuoliyhdyntä tyytyväisyys
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65201 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201908073770
work_keys_str_mv AT kivinensiru naistenseksuaalinentyytyväisyyskvantitatiivinentarkasteluseksuaaliseentyytyväisyytee