_version_ 1799745609293365248
annif_keywords_txtF_mv lukuteoria matematiikka oppikirjat kompleksiluvut alkuluvut
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p1988 http://www.yso.fi/onto/yso/p3160 http://www.yso.fi/onto/yso/p159 http://www.yso.fi/onto/yso/p7849 http://www.yso.fi/onto/yso/p5005
author Lindqvist, Ellinoora
author2 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Faculty of Sciences Matematiikan ja tilastotieteen laitos Department of Mathematics and Statistics Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Matematiikan opettajankoulutus Teacher education programme in Mathematics 4041
author_facet Lindqvist, Ellinoora Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Faculty of Sciences Matematiikan ja tilastotieteen laitos Department of Mathematics and Statistics Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Matematiikan opettajankoulutus Teacher education programme in Mathematics 4041 Lindqvist, Ellinoora
author_sort Lindqvist, Ellinoora
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Matematiikan ja tilastotieteen laitos
faculty_txtF Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
first_indexed 2019-09-20T09:15:15Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Kompleksilukujen lukuteoriaa ja lukuteoriaa kompleksiluvuilla</title><creator>Lindqvist, Ellinoora</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Matematiikan ja tilastotieteen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Mathematics and Statistics</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Matematiikan opettajankoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher education programme in Mathematics</contributor><contributor type="oppiainekoodi">4041</contributor><subject type="other">Gaussin kokonaisluvut</subject><subject type="other">Hurwitzin kokonaisluvut</subject><subject type="other">Eisensteinin kokonaisluvut</subject><subject type="other">Gaussin alkuluvut</subject><subject type="other">neli&#xF6;iden summat</subject><subject type="other">Fermat'n suuri lause</subject><subject type="yso">lukuteoria</subject><subject type="yso">kokonaisluvut</subject><subject type="yso">alkuluvut</subject><subject type="yso">algoritmit</subject><subject type="yso">luonnolliset luvut</subject><subject type="yso">luvut</subject><subject type="yso">kompleksiluvut</subject><available>2019-06-26T06:37:17Z</available><issued>2019</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64858</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201906263454</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201906263454</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/64858/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201906263454.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201906263454.pdf" type="application/pdf" length="804653" sequence="1"/><recordID>123456789_64858</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_64858
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:15Z
main_date 2019-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2019
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/64858\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201906263454.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201906263454.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 4041
publication_first_indexed 2019-09-20T09:15:15Z
publishDate 2019
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Lindqvist, Ellinoora Kompleksilukujen lukuteoriaa ja lukuteoriaa kompleksiluvuilla Gaussin kokonaisluvut Hurwitzin kokonaisluvut Eisensteinin kokonaisluvut Gaussin alkuluvut neliöiden summat Fermat'n suuri lause lukuteoria kokonaisluvut alkuluvut algoritmit luonnolliset luvut luvut kompleksiluvut
subject_txtF Matematiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_64858&index=0&size=large
title Kompleksilukujen lukuteoriaa ja lukuteoriaa kompleksiluvuilla
title_full Kompleksilukujen lukuteoriaa ja lukuteoriaa kompleksiluvuilla
title_fullStr Kompleksilukujen lukuteoriaa ja lukuteoriaa kompleksiluvuilla Kompleksilukujen lukuteoriaa ja lukuteoriaa kompleksiluvuilla
title_full_unstemmed Kompleksilukujen lukuteoriaa ja lukuteoriaa kompleksiluvuilla Kompleksilukujen lukuteoriaa ja lukuteoriaa kompleksiluvuilla
title_short Kompleksilukujen lukuteoriaa ja lukuteoriaa kompleksiluvuilla
title_sort kompleksilukujen lukuteoriaa ja lukuteoriaa kompleksiluvuilla
title_txtP Kompleksilukujen lukuteoriaa ja lukuteoriaa kompleksiluvuilla
topic Gaussin kokonaisluvut Hurwitzin kokonaisluvut Eisensteinin kokonaisluvut Gaussin alkuluvut neliöiden summat Fermat'n suuri lause lukuteoria kokonaisluvut alkuluvut algoritmit luonnolliset luvut luvut kompleksiluvut
topic_facet Eisensteinin kokonaisluvut Fermat'n suuri lause Gaussin alkuluvut Gaussin kokonaisluvut Hurwitzin kokonaisluvut algoritmit alkuluvut kokonaisluvut kompleksiluvut lukuteoria luonnolliset luvut luvut neliöiden summat
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64858 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201906263454
work_keys_str_mv AT lindqvistellinoora kompleksilukujenlukuteoriaajalukuteoriaakompleksiluvuilla