_version_ 1799745597378396160
annif_keywords_txtF_mv markkinointi asiakkaat WWW-sivut digitaalinen markkinointi yritykset
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p5878 http://www.yso.fi/onto/yso/p3294 http://www.yso.fi/onto/yso/p4050 http://www.yso.fi/onto/yso/p23942 http://www.yso.fi/onto/yso/p3128
author Multisilta, Kerttu
author2 Kauppakorkeakoulu School of Business and Economics Taloustieteet Business and Economics Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Markkinointi Marketing 20423
author_facet Multisilta, Kerttu Kauppakorkeakoulu School of Business and Economics Taloustieteet Business and Economics Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Markkinointi Marketing 20423 Multisilta, Kerttu
author_sort Multisilta, Kerttu
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Taloustieteet
faculty_txtF Kauppakorkeakoulu
first_indexed 2019-08-19T08:21:50Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Asiakkaan kokema arvo sis&#xE4;lt&#xF6;markkinoinnin kontekstissa : case ARROW Engineering Oy</title><creator>Multisilta, Kerttu</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kauppakorkeakoulu</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">School of Business and Economics</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Taloustieteet</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Business and Economics</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Markkinointi</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Marketing</contributor><contributor type="oppiainekoodi">20423</contributor><subject type="other">sis&#xE4;lt&#xF6;markkinointi</subject><subject type="other">asiakkaan kokema arvo</subject><subject type="other">arvolupaukset</subject><subject type="yso">yritysmarkkinointi</subject><subject type="yso">markkinointi</subject><subject type="yso">arvonluonti</subject><subject type="yso">sis&#xE4;lt&#xF6;</subject><subject type="yso">arvot</subject><subject type="yso">yritysasiakkaat</subject><available>2019-06-20T07:55:56Z</available><issued>2019</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64759</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201906203345</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201906203345</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/64759/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201906203345.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201906203345.pdf" type="application/pdf" length="1780576" sequence="1"/><recordID>123456789_64759</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_64759
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:05Z
main_date 2019-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2019
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/64759\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201906203345.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201906203345.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 20423
publication_first_indexed 2019-08-19T08:21:50Z
publishDate 2019
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Multisilta, Kerttu Asiakkaan kokema arvo sisältömarkkinoinnin kontekstissa : case ARROW Engineering Oy sisältömarkkinointi asiakkaan kokema arvo arvolupaukset yritysmarkkinointi markkinointi arvonluonti sisältö arvot yritysasiakkaat
subject_txtF Markkinointi
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_64759&index=0&size=large
title Asiakkaan kokema arvo sisältömarkkinoinnin kontekstissa : case ARROW Engineering Oy
title_full Asiakkaan kokema arvo sisältömarkkinoinnin kontekstissa : case ARROW Engineering Oy
title_fullStr Asiakkaan kokema arvo sisältömarkkinoinnin kontekstissa : case ARROW Engineering Oy Asiakkaan kokema arvo sisältömarkkinoinnin kontekstissa : case ARROW Engineering Oy
title_full_unstemmed Asiakkaan kokema arvo sisältömarkkinoinnin kontekstissa : case ARROW Engineering Oy Asiakkaan kokema arvo sisältömarkkinoinnin kontekstissa : case ARROW Engineering Oy
title_short Asiakkaan kokema arvo sisältömarkkinoinnin kontekstissa
title_sort asiakkaan kokema arvo sisältömarkkinoinnin kontekstissa case arrow engineering oy
title_sub case ARROW Engineering Oy
title_txtP Asiakkaan kokema arvo sisältömarkkinoinnin kontekstissa : case ARROW Engineering Oy
topic sisältömarkkinointi asiakkaan kokema arvo arvolupaukset yritysmarkkinointi markkinointi arvonluonti sisältö arvot yritysasiakkaat
topic_facet arvolupaukset arvonluonti arvot asiakkaan kokema arvo markkinointi sisältö sisältömarkkinointi yritysasiakkaat yritysmarkkinointi
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64759 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201906203345
work_keys_str_mv AT multisiltakerttu asiakkaankokemaarvosisältömarkkinoinninkontekstissacasearrowengineeringoy