_version_ 1799745570866200576
annif_keywords_txtF_mv lapset (ikäryhmät) käsitykset varhaiskasvatus mielipiteet kasvatus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p4354 http://www.yso.fi/onto/yso/p6333 http://www.yso.fi/onto/yso/p1650 http://www.yso.fi/onto/yso/p8418 http://www.yso.fi/onto/yso/p476
author Levo, Mervi
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Varhaiskasvatus Early Childhood Education 104
author_facet Levo, Mervi Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Varhaiskasvatus Early Childhood Education 104 Levo, Mervi
author_sort Levo, Mervi
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2019-08-19T08:21:44Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>"Lapset p&#xE4;&#xE4;tt&#xE4;&#xE4; ja aikuinen kuuntelee" : lasten n&#xE4;kemyksi&#xE4; varhaiskasvatustoiminnasta</title><creator>Levo, Mervi</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Varhaiskasvatus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Early Childhood Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">104</contributor><subject type="other">varhaiskasvatustoiminta</subject><subject type="yso">varhaiskasvatus</subject><subject type="yso">osallisuus</subject><subject type="yso">lapset (ik&#xE4;ryhm&#xE4;t)</subject><subject type="yso">lapsil&#xE4;ht&#xF6;isyys</subject><available>2019-06-12T07:03:09Z</available><issued>2019</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64542</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201906123143</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Tekij&#xE4; ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;semalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..</rights><rights type="accessrights" lang="en">The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201906123143</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/64542/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201906123143.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201906123143.pdf" type="application/pdf" length="5261504" sequence="1"/><recordID>123456789_64542</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_64542
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:43Z
main_date 2019-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2019
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/64542\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201906123143.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201906123143.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 104
publication_first_indexed 2019-08-19T08:21:44Z
publishDate 2019
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Levo, Mervi "Lapset päättää ja aikuinen kuuntelee" : lasten näkemyksiä varhaiskasvatustoiminnasta varhaiskasvatustoiminta varhaiskasvatus osallisuus lapset (ikäryhmät) lapsilähtöisyys
subject_txtF Varhaiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_64542&index=0&size=large
title "Lapset päättää ja aikuinen kuuntelee" : lasten näkemyksiä varhaiskasvatustoiminnasta
title_full "Lapset päättää ja aikuinen kuuntelee" : lasten näkemyksiä varhaiskasvatustoiminnasta
title_fullStr "Lapset päättää ja aikuinen kuuntelee" : lasten näkemyksiä varhaiskasvatustoiminnasta "Lapset päättää ja aikuinen kuuntelee" : lasten näkemyksiä varhaiskasvatustoiminnasta
title_full_unstemmed "Lapset päättää ja aikuinen kuuntelee" : lasten näkemyksiä varhaiskasvatustoiminnasta "Lapset päättää ja aikuinen kuuntelee" : lasten näkemyksiä varhaiskasvatustoiminnasta
title_short "Lapset päättää ja aikuinen kuuntelee"
title_sort lapset päättää ja aikuinen kuuntelee lasten näkemyksiä varhaiskasvatustoiminnasta
title_sub lasten näkemyksiä varhaiskasvatustoiminnasta
title_txtP "Lapset päättää ja aikuinen kuuntelee" : lasten näkemyksiä varhaiskasvatustoiminnasta
topic varhaiskasvatustoiminta varhaiskasvatus osallisuus lapset (ikäryhmät) lapsilähtöisyys
topic_facet lapset (ikäryhmät) lapsilähtöisyys osallisuus varhaiskasvatus varhaiskasvatustoiminta
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64542 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201906123143
work_keys_str_mv AT levomervi lapsetpäättääjaaikuinenkuunteleelastennäkemyksiävarhaiskasvatustoiminnasta