Lukusujuvuus ja kirjoittaminen kohonneen lukivaikeusriskin oppilailla 1. ja 2. luokilla kaksoisvaikeushypoteesin näkökulmasta

Bibliographic Details
Main Author: Harju, Juuso
Other Authors: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Faculty of Education and Psychology, Kasvatustieteiden laitos, Department of Education, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Erityispedagogiikka, Special Education, 101
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2019
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64303
_version_ 1799745546533994496
annif_keywords_txtF_mv lukihäiriöt fonologinen tietoisuus nimeäminen kirjoittaminen riskitekijät
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p5301 http://www.yso.fi/onto/yso/p23025 http://www.yso.fi/onto/yso/p21856 http://www.yso.fi/onto/yso/p2512 http://www.yso.fi/onto/yso/p13277
author Harju, Juuso
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Erityispedagogiikka Special Education 101
author_facet Harju, Juuso Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Erityispedagogiikka Special Education 101 Harju, Juuso
author_sort Harju, Juuso
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2019-09-20T09:15:13Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Lukusujuvuus ja kirjoittaminen kohonneen lukivaikeusriskin oppilailla 1. ja 2. luokilla kaksoisvaikeushypoteesin n&#xE4;k&#xF6;kulmasta</title><creator>Harju, Juuso</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Erityispedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Special Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">101</contributor><subject type="other">lukusujuvuus</subject><subject type="other">kaksoisvaikeushypoteesi</subject><subject type="other">fonologinen tietoisuus</subject><subject type="other">nopea nime&#xE4;minen</subject><subject type="yso">kirjoittaminen</subject><subject type="yso">sujuvuus</subject><subject type="yso">fonologinen tietoisuus</subject><subject type="yso">nime&#xE4;minen</subject><available>2019-06-04T08:34:47Z</available><issued>2019</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64303</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201906042912</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201906042912</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/64303/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201906042912.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201906042912.pdf" type="application/pdf" length="596613" sequence="1"/><recordID>123456789_64303</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_64303
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:13Z
main_date 2019-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2019
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/64303\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201906042912.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201906042912.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 101
publication_first_indexed 2019-09-20T09:15:13Z
publishDate 2019
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Harju, Juuso Lukusujuvuus ja kirjoittaminen kohonneen lukivaikeusriskin oppilailla 1. ja 2. luokilla kaksoisvaikeushypoteesin näkökulmasta lukusujuvuus kaksoisvaikeushypoteesi fonologinen tietoisuus nopea nimeäminen kirjoittaminen sujuvuus nimeäminen
subject_txtF Erityispedagogiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_64303&index=0&size=large
title Lukusujuvuus ja kirjoittaminen kohonneen lukivaikeusriskin oppilailla 1. ja 2. luokilla kaksoisvaikeushypoteesin näkökulmasta
title_full Lukusujuvuus ja kirjoittaminen kohonneen lukivaikeusriskin oppilailla 1. ja 2. luokilla kaksoisvaikeushypoteesin näkökulmasta
title_fullStr Lukusujuvuus ja kirjoittaminen kohonneen lukivaikeusriskin oppilailla 1. ja 2. luokilla kaksoisvaikeushypoteesin näkökulmasta Lukusujuvuus ja kirjoittaminen kohonneen lukivaikeusriskin oppilailla 1. ja 2. luokilla kaksoisvaikeushypoteesin näkökulmasta
title_full_unstemmed Lukusujuvuus ja kirjoittaminen kohonneen lukivaikeusriskin oppilailla 1. ja 2. luokilla kaksoisvaikeushypoteesin näkökulmasta Lukusujuvuus ja kirjoittaminen kohonneen lukivaikeusriskin oppilailla 1. ja 2. luokilla kaksoisvaikeushypoteesin näkökulmasta
title_short Lukusujuvuus ja kirjoittaminen kohonneen lukivaikeusriskin oppilailla 1. ja 2. luokilla kaksoisvaikeushypoteesin näkökulmasta
title_sort lukusujuvuus ja kirjoittaminen kohonneen lukivaikeusriskin oppilailla 1 ja 2 luokilla kaksoisvaikeushypoteesin näkökulmasta
title_txtP Lukusujuvuus ja kirjoittaminen kohonneen lukivaikeusriskin oppilailla 1. ja 2. luokilla kaksoisvaikeushypoteesin näkökulmasta
topic lukusujuvuus kaksoisvaikeushypoteesi fonologinen tietoisuus nopea nimeäminen kirjoittaminen sujuvuus nimeäminen
topic_facet fonologinen tietoisuus kaksoisvaikeushypoteesi kirjoittaminen lukusujuvuus nimeäminen nopea nimeäminen sujuvuus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64303 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201906042912
work_keys_str_mv AT harjujuuso lukusujuvuusjakirjoittaminenkohonneenlukivaikeusriskinoppilailla1ja2luokillakaksoisva