_version_ 1799835201866563584
annif_keywords_txtF_mv käyttäjäkokemus ohjelmistokehitys ketterät menetelmät käytettävyys suunnittelu
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p25337 http://www.yso.fi/onto/yso/p21530 http://www.yso.fi/onto/yso/p25892 http://www.yso.fi/onto/yso/p3785 http://www.yso.fi/onto/yso/p1377
author Terimaa, Tarmo
author2 Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Tietojärjestelmätiede Information Systems Science 601
author_facet Terimaa, Tarmo Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Tietojärjestelmätiede Information Systems Science 601 Terimaa, Tarmo
author_sort Terimaa, Tarmo
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Informaatioteknologia
faculty_txtF Informaatioteknologian tiedekunta
first_indexed 2019-09-20T09:15:25Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>K&#xE4;ytt&#xE4;j&#xE4;kokemuksen suunnittelu ketter&#xE4;ss&#xE4; ohjelmistokehityksess&#xE4;</title><creator>Terimaa, Tarmo</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Informaatioteknologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Information Technology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Informaatioteknologia</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Information Technology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Tietoj&#xE4;rjestelm&#xE4;tiede</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Information Systems Science</contributor><contributor type="oppiainekoodi">601</contributor><subject type="other">k&#xE4;ytt&#xE4;j&#xE4;l&#xE4;ht&#xF6;inen suunnittelu</subject><subject type="yso">ohjelmistokehitys</subject><subject type="yso">ketter&#xE4;t menetelm&#xE4;t</subject><subject type="yso">k&#xE4;ytt&#xE4;j&#xE4;kokemus</subject><subject type="yso">k&#xE4;ytett&#xE4;vyys</subject><subject type="yso">k&#xE4;ytt&#xE4;j&#xE4;l&#xE4;ht&#xF6;isyys</subject><subject type="yso">k&#xE4;ytt&#xE4;j&#xE4;keskeinen suunnittelu</subject><available>2019-05-29T06:35:48Z</available><issued>2019</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64272</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201905292866</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201905292866</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/64272/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201905292866.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201905292866.pdf" type="application/pdf" length="348914" sequence="1"/><recordID>123456789_64272</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_64272
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:30Z
main_date 2019-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2019
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/64272\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201905292866.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201905292866.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 601
publication_first_indexed 2019-09-20T09:15:25Z
publishDate 2019
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Terimaa, Tarmo Käyttäjäkokemuksen suunnittelu ketterässä ohjelmistokehityksessä käyttäjälähtöinen suunnittelu ohjelmistokehitys ketterät menetelmät käyttäjäkokemus käytettävyys käyttäjälähtöisyys käyttäjäkeskeinen suunnittelu
subject_txtF Kognitiotiede
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_64272&index=0&size=large
title Käyttäjäkokemuksen suunnittelu ketterässä ohjelmistokehityksessä
title_full Käyttäjäkokemuksen suunnittelu ketterässä ohjelmistokehityksessä
title_fullStr Käyttäjäkokemuksen suunnittelu ketterässä ohjelmistokehityksessä Käyttäjäkokemuksen suunnittelu ketterässä ohjelmistokehityksessä
title_full_unstemmed Käyttäjäkokemuksen suunnittelu ketterässä ohjelmistokehityksessä Käyttäjäkokemuksen suunnittelu ketterässä ohjelmistokehityksessä
title_short Käyttäjäkokemuksen suunnittelu ketterässä ohjelmistokehityksessä
title_sort käyttäjäkokemuksen suunnittelu ketterässä ohjelmistokehityksessä
title_txtP Käyttäjäkokemuksen suunnittelu ketterässä ohjelmistokehityksessä
topic käyttäjälähtöinen suunnittelu ohjelmistokehitys ketterät menetelmät käyttäjäkokemus käytettävyys käyttäjälähtöisyys käyttäjäkeskeinen suunnittelu
topic_facet ketterät menetelmät käytettävyys käyttäjäkeskeinen suunnittelu käyttäjäkokemus käyttäjälähtöinen suunnittelu käyttäjälähtöisyys ohjelmistokehitys
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64272 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201905292866
work_keys_str_mv AT terimaatarmo käyttäjäkokemuksensuunnitteluketterässäohjelmistokehityksessä