_version_ 1799745521943838720
annif_keywords_txtF_mv peruskoulun ala-aste koululaiset alakoulu opetus hallinta
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p2183 http://www.yso.fi/onto/yso/p16485 http://www.yso.fi/onto/yso/p21828 http://www.yso.fi/onto/yso/p2630 http://www.yso.fi/onto/yso/p506
author Nuutinen, Saana
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Nuutinen, Saana Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Nuutinen, Saana
author_sort Nuutinen, Saana
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2019-09-20T09:14:10Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Viidesluokkalaisten kymmenj&#xE4;rjestelm&#xE4;n hallinta : &#x201D;Ei aina tarvii kaikkea ymm&#xE4;rt&#xE4;&#xE4;&#x201D;</title><creator>Nuutinen, Saana</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kokkolan yliopistokeskus Chydenius</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Kokkolan yliopistokeskus Chydenius</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="other">opettajan k&#xE4;sitykset</subject><subject type="other">monimenetelm&#xE4;tutkimus</subject><subject type="yso">fenomenografia</subject><subject type="yso">kymmenj&#xE4;rjestelm&#xE4;</subject><subject type="yso">matematiikka</subject><subject type="yso">matemaattiset taidot</subject><subject type="yso">matemaattinen ajattelu</subject><available>2019-05-15T09:32:56Z</available><issued>2019</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63966</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201905152613</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201905152613</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/63966/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201905152613.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201905152613.pdf" type="application/pdf" length="1308248" sequence="1"/><recordID>123456789_63966</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_63966
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:50Z
main_date 2019-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2019
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/63966\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201905152613.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201905152613.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 103
publication_first_indexed 2019-09-20T09:14:10Z
publishDate 2019
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Nuutinen, Saana Viidesluokkalaisten kymmenjärjestelmän hallinta : ”Ei aina tarvii kaikkea ymmärtää” opettajan käsitykset monimenetelmätutkimus fenomenografia kymmenjärjestelmä matematiikka matemaattiset taidot matemaattinen ajattelu
subject_txtF Luokanopettajakoulutus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_63966&index=0&size=large
title Viidesluokkalaisten kymmenjärjestelmän hallinta : ”Ei aina tarvii kaikkea ymmärtää”
title_full Viidesluokkalaisten kymmenjärjestelmän hallinta : ”Ei aina tarvii kaikkea ymmärtää”
title_fullStr Viidesluokkalaisten kymmenjärjestelmän hallinta : ”Ei aina tarvii kaikkea ymmärtää” Viidesluokkalaisten kymmenjärjestelmän hallinta : ”Ei aina tarvii kaikkea ymmärtää”
title_full_unstemmed Viidesluokkalaisten kymmenjärjestelmän hallinta : ”Ei aina tarvii kaikkea ymmärtää” Viidesluokkalaisten kymmenjärjestelmän hallinta : ”Ei aina tarvii kaikkea ymmärtää”
title_short Viidesluokkalaisten kymmenjärjestelmän hallinta
title_sort viidesluokkalaisten kymmenjärjestelmän hallinta ei aina tarvii kaikkea ymmärtää
title_sub ”Ei aina tarvii kaikkea ymmärtää”
title_txtP Viidesluokkalaisten kymmenjärjestelmän hallinta : ”Ei aina tarvii kaikkea ymmärtää”
topic opettajan käsitykset monimenetelmätutkimus fenomenografia kymmenjärjestelmä matematiikka matemaattiset taidot matemaattinen ajattelu
topic_facet fenomenografia kymmenjärjestelmä matemaattinen ajattelu matemaattiset taidot matematiikka monimenetelmätutkimus opettajan käsitykset
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63966 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201905152613
work_keys_str_mv AT nuutinensaana viidesluokkalaistenkymmenjärjestelmänhallintaeiainatarviikaikkeaymmärtää