_version_ 1799745512447934464
annif_keywords_txtF_mv esiopetus kolmiportainen tuki alkuopetus lapset (ikäryhmät) asiakirjat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p20272 http://www.yso.fi/onto/yso/p28718 http://www.yso.fi/onto/yso/p14419 http://www.yso.fi/onto/yso/p4354 http://www.yso.fi/onto/yso/p2325
author Savia, Mari
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Erityispedagogiikka Special Education 101
author_facet Savia, Mari Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Erityispedagogiikka Special Education 101 Savia, Mari
author_sort Savia, Mari
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2019-09-20T09:14:37Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Lapsen ja huoltajien &#xE4;&#xE4;ni esi- ja alkuopetuksen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa</title><creator>Savia, Mari</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Erityispedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Special Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">101</contributor><subject type="other">lapsen &#xE4;&#xE4;ni</subject><subject type="yso">lapset (ik&#xE4;ryhm&#xE4;t)</subject><subject type="yso">diskurssianalyysi</subject><subject type="yso">dokumentointi</subject><subject type="yso">kolmiportainen tuki</subject><subject type="yso">huoltajat</subject><subject type="yso">asiakirjat</subject><subject type="yso">esiopetus</subject><subject type="yso">osallisuus</subject><subject type="yso">&#xE4;&#xE4;net</subject><subject type="yso">alkuopetus</subject><available>2019-05-08T06:37:21Z</available><issued>2019</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63778</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201905082455</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201905082455</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/63778/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201905082455.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201905082455.pdf" type="application/pdf" length="397354" sequence="1"/><recordID>123456789_63778</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_63778
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:26Z
main_date 2019-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2019
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/63778\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201905082455.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201905082455.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 101
publication_first_indexed 2019-09-20T09:14:37Z
publishDate 2019
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Savia, Mari Lapsen ja huoltajien ääni esi- ja alkuopetuksen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa lapsen ääni lapset (ikäryhmät) diskurssianalyysi dokumentointi kolmiportainen tuki huoltajat asiakirjat esiopetus osallisuus äänet alkuopetus
subject_txtF Erityispedagogiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_63778&index=0&size=large
title Lapsen ja huoltajien ääni esi- ja alkuopetuksen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa
title_full Lapsen ja huoltajien ääni esi- ja alkuopetuksen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa
title_fullStr Lapsen ja huoltajien ääni esi- ja alkuopetuksen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa Lapsen ja huoltajien ääni esi- ja alkuopetuksen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa
title_full_unstemmed Lapsen ja huoltajien ääni esi- ja alkuopetuksen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa Lapsen ja huoltajien ääni esi- ja alkuopetuksen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa
title_short Lapsen ja huoltajien ääni esi- ja alkuopetuksen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa
title_sort lapsen ja huoltajien ääni esi ja alkuopetuksen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa
title_txtP Lapsen ja huoltajien ääni esi- ja alkuopetuksen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa
topic lapsen ääni lapset (ikäryhmät) diskurssianalyysi dokumentointi kolmiportainen tuki huoltajat asiakirjat esiopetus osallisuus äänet alkuopetus
topic_facet alkuopetus asiakirjat diskurssianalyysi dokumentointi esiopetus huoltajat kolmiportainen tuki lapsen ääni lapset (ikäryhmät) osallisuus äänet
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63778 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201905082455
work_keys_str_mv AT saviamari lapsenjahuoltajienääniesijaalkuopetuksenkolmiportaisentuenasiakirjoissa