_version_ 1799745505853440000
annif_keywords_txtF_mv hyvinvointi koulukiusaaminen koululaiset henkinen hyvinvointi kiusaaminen
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p1947 http://www.yso.fi/onto/yso/p70 http://www.yso.fi/onto/yso/p16485 http://www.yso.fi/onto/yso/p1946 http://www.yso.fi/onto/yso/p71
author Kerkelä, Arimo Manninen, Miika
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Psykologian laitos Department of Psychology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Psykologia Psychology 202
author_facet Kerkelä, Arimo Manninen, Miika Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Psykologian laitos Department of Psychology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Psykologia Psychology 202 Kerkelä, Arimo Manninen, Miika
author_sort Kerkelä, Arimo
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Psykologian laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2019-08-19T08:21:21Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Magis-mobiilipelin vaikutus koululaisten psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja koulukiusaamiseen</title><creator>Kerkel&#xE4;, Arimo</creator><creator>Manninen, Miika</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Psykologian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Psychology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Psykologia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Psychology</contributor><contributor type="oppiainekoodi">202</contributor><subject type="other">suhdekehysteoria</subject><subject type="other">mobiilipeli-interventio</subject><subject type="other">psykologinen joustavuus</subject><subject type="yso">ongelmak&#xE4;ytt&#xE4;ytyminen</subject><subject type="yso">hyvinvointi (terveydellinen)</subject><subject type="yso">koululaiset</subject><subject type="yso">koulukiusaaminen</subject><subject type="yso">mobiilipelit</subject><subject type="yso">interventio</subject><subject type="yso">henkinen hyvinvointi</subject><subject type="yso">kiusaaminen</subject><subject type="yso">hyv&#xE4;ksymis- ja omistautumisterapia</subject><available>2019-04-26T06:05:03Z</available><issued>2019</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63626</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201904262287</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201904262287</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/63626/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201904262287.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201904262287.pdf" type="application/pdf" length="363186" sequence="1"/><recordID>123456789_63626</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_63626
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:58Z
main_date 2019-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2019
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/63626\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201904262287.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201904262287.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 202
publication_first_indexed 2019-08-19T08:21:21Z
publishDate 2019
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Kerkelä, Arimo Manninen, Miika Magis-mobiilipelin vaikutus koululaisten psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja koulukiusaamiseen suhdekehysteoria mobiilipeli-interventio psykologinen joustavuus ongelmakäyttäytyminen hyvinvointi (terveydellinen) koululaiset koulukiusaaminen mobiilipelit interventio henkinen hyvinvointi kiusaaminen hyväksymis- ja omistautumisterapia
subject_txtF Psykologia
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_63626&index=0&size=large
title Magis-mobiilipelin vaikutus koululaisten psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja koulukiusaamiseen
title_full Magis-mobiilipelin vaikutus koululaisten psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja koulukiusaamiseen
title_fullStr Magis-mobiilipelin vaikutus koululaisten psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja koulukiusaamiseen Magis-mobiilipelin vaikutus koululaisten psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja koulukiusaamiseen
title_full_unstemmed Magis-mobiilipelin vaikutus koululaisten psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja koulukiusaamiseen Magis-mobiilipelin vaikutus koululaisten psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja koulukiusaamiseen
title_short Magis-mobiilipelin vaikutus koululaisten psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja koulukiusaamiseen
title_sort magis mobiilipelin vaikutus koululaisten psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja koulukiusaamiseen
title_txtP Magis-mobiilipelin vaikutus koululaisten psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja koulukiusaamiseen
topic suhdekehysteoria mobiilipeli-interventio psykologinen joustavuus ongelmakäyttäytyminen hyvinvointi (terveydellinen) koululaiset koulukiusaaminen mobiilipelit interventio henkinen hyvinvointi kiusaaminen hyväksymis- ja omistautumisterapia
topic_facet henkinen hyvinvointi hyvinvointi (terveydellinen) hyväksymis- ja omistautumisterapia interventio kiusaaminen koulukiusaaminen koululaiset mobiilipeli-interventio mobiilipelit ongelmakäyttäytyminen psykologinen joustavuus suhdekehysteoria
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63626 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201904262287
work_keys_str_mv AT kerkeläarimo magismobiilipelinvaikutuskoululaistenpsyykkiseenjasosiaaliseenhyvinvointiinjakouluk