_version_ 1799745500534013952
annif_keywords_txtF_mv sukupuoliroolit elokuvat diskurssianalyysi naiset feminismi
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p928 http://www.yso.fi/onto/yso/p1235 http://www.yso.fi/onto/yso/p7829 http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p7254
author Urtti, Emmi
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Historian ja etnologian laitos Department of History and Ethnology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Etnologia Ethnology 302
author_facet Urtti, Emmi Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Historian ja etnologian laitos Department of History and Ethnology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Etnologia Ethnology 302 Urtti, Emmi
author_sort Urtti, Emmi
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Historian ja etnologian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2019-08-19T08:21:55Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Karskeja sankarimiehi&#xE4; ja avuttomia, kauniita neitoja? : feministinen diskurssianalyysi miehuuden ja naiseuden rakentumisesta Indiana Jones -elokuvissa</title><creator>Urtti, Emmi</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Historian ja etnologian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of History and Ethnology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Etnologia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Ethnology</contributor><contributor type="oppiainekoodi">302</contributor><subject type="other">Indiana Jones</subject><subject type="other">feministinen mediatutkimus</subject><subject type="other">diskurssianalyysi</subject><subject type="other">subjekti</subject><subject type="other">objekti</subject><subject type="yso">toimijuus</subject><subject type="yso">representaatio</subject><subject type="yso">visuaalinen antropologia</subject><subject type="yso">media-antropologia</subject><subject type="yso">elokuvatutkimus</subject><subject type="yso">mediatutkimus</subject><subject type="yso">sukupuolentutkimus</subject><subject type="yso">mieheys</subject><subject type="yso">sukupuoli</subject><subject type="yso">naiseus</subject><subject type="yso">myytit</subject><subject type="yso">seksuaalisuus</subject><available>2019-04-17T10:18:18Z</available><issued>2019</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63524</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201904172207</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201904172207</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/63524/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201904172207.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201904172207.pdf" type="application/pdf" length="1386135" sequence="1"/><recordID>123456789_63524</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_63524
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:30Z
main_date 2019-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2019
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/63524\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201904172207.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201904172207.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 302
publication_first_indexed 2019-08-19T08:21:55Z
publishDate 2019
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Urtti, Emmi Karskeja sankarimiehiä ja avuttomia, kauniita neitoja? : feministinen diskurssianalyysi miehuuden ja naiseuden rakentumisesta Indiana Jones -elokuvissa Indiana Jones feministinen mediatutkimus diskurssianalyysi subjekti objekti toimijuus representaatio visuaalinen antropologia media-antropologia elokuvatutkimus mediatutkimus sukupuolentutkimus mieheys sukupuoli naiseus myytit seksuaalisuus
subject_txtF Etnologia
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_63524&index=0&size=large
title Karskeja sankarimiehiä ja avuttomia, kauniita neitoja? : feministinen diskurssianalyysi miehuuden ja naiseuden rakentumisesta Indiana Jones -elokuvissa
title_full Karskeja sankarimiehiä ja avuttomia, kauniita neitoja? : feministinen diskurssianalyysi miehuuden ja naiseuden rakentumisesta Indiana Jones -elokuvissa
title_fullStr Karskeja sankarimiehiä ja avuttomia, kauniita neitoja? : feministinen diskurssianalyysi miehuuden ja naiseuden rakentumisesta Indiana Jones -elokuvissa Karskeja sankarimiehiä ja avuttomia, kauniita neitoja? : feministinen diskurssianalyysi miehuuden ja naiseuden rakentumisesta Indiana Jones -elokuvissa
title_full_unstemmed Karskeja sankarimiehiä ja avuttomia, kauniita neitoja? : feministinen diskurssianalyysi miehuuden ja naiseuden rakentumisesta Indiana Jones -elokuvissa Karskeja sankarimiehiä ja avuttomia, kauniita neitoja? : feministinen diskurssianalyysi miehuuden ja naiseuden rakentumisesta Indiana Jones -elokuvissa
title_short Karskeja sankarimiehiä ja avuttomia, kauniita neitoja?
title_sort karskeja sankarimiehiä ja avuttomia kauniita neitoja feministinen diskurssianalyysi miehuuden ja naiseuden rakentumisesta indiana jones elokuvissa
title_sub feministinen diskurssianalyysi miehuuden ja naiseuden rakentumisesta Indiana Jones -elokuvissa
title_txtP Karskeja sankarimiehiä ja avuttomia, kauniita neitoja? : feministinen diskurssianalyysi miehuuden ja naiseuden rakentumisesta Indiana Jones -elokuvissa
topic Indiana Jones feministinen mediatutkimus diskurssianalyysi subjekti objekti toimijuus representaatio visuaalinen antropologia media-antropologia elokuvatutkimus mediatutkimus sukupuolentutkimus mieheys sukupuoli naiseus myytit seksuaalisuus
topic_facet Indiana Jones diskurssianalyysi elokuvatutkimus feministinen mediatutkimus media-antropologia mediatutkimus mieheys myytit naiseus objekti representaatio seksuaalisuus subjekti sukupuolentutkimus sukupuoli toimijuus visuaalinen antropologia
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63524 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201904172207
work_keys_str_mv AT urttiemmi karskejasankarimiehiäjaavuttomiakauniitaneitojafeministinendiskurssianalyysimiehuudenj