_version_ 1799745490713051136
annif_keywords_txtF_mv opetussuunnitelmat opetus oppiminen ongelmalähtöinen oppiminen kemia
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p5140 http://www.yso.fi/onto/yso/p2630 http://www.yso.fi/onto/yso/p2945 http://www.yso.fi/onto/yso/p5918 http://www.yso.fi/onto/yso/p1801
author Erkkilä, Noora
author2 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Faculty of Sciences Kemian laitos Department of Chemistry Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Kemian opettajankoulutus Teacher education programme in Chemistry 4034
author_facet Erkkilä, Noora Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Faculty of Sciences Kemian laitos Department of Chemistry Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Kemian opettajankoulutus Teacher education programme in Chemistry 4034 Erkkilä, Noora
author_sort Erkkilä, Noora
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kemian laitos
faculty_txtF Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
first_indexed 2019-08-19T08:21:39Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Ongelmaperustainen oppiminen lukion kemian opetussuunnitelmassa ja opetuksessa</title><creator>Erkkil&#xE4;, Noora</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kemian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Chemistry</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Kemian opettajankoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher education programme in Chemistry</contributor><contributor type="oppiainekoodi">4034</contributor><subject type="yso">kemia</subject><subject type="yso">opettajat</subject><subject type="yso">opetussuunnitelmat</subject><subject type="yso">oppiminen</subject><subject type="yso">lukio</subject><subject type="yso">oppilaat</subject><subject type="yso">opetus</subject><subject type="yso">ongelmal&#xE4;ht&#xF6;inen oppiminen</subject><available>2019-04-02T11:45:40Z</available><issued>2019</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63344</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201904022035</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201904022035</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/63344/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201904022035.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201904022035.pdf" type="application/pdf" length="2950006" sequence="1"/><recordID>123456789_63344</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_63344
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:19Z
main_date 2019-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2019
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/63344\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201904022035.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201904022035.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 4034
publication_first_indexed 2019-08-19T08:21:39Z
publishDate 2019
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Erkkilä, Noora Ongelmaperustainen oppiminen lukion kemian opetussuunnitelmassa ja opetuksessa kemia opettajat opetussuunnitelmat oppiminen lukio oppilaat opetus ongelmalähtöinen oppiminen
subject_txtF Kemian opettajankoulutus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_63344&index=0&size=large
title Ongelmaperustainen oppiminen lukion kemian opetussuunnitelmassa ja opetuksessa
title_full Ongelmaperustainen oppiminen lukion kemian opetussuunnitelmassa ja opetuksessa
title_fullStr Ongelmaperustainen oppiminen lukion kemian opetussuunnitelmassa ja opetuksessa Ongelmaperustainen oppiminen lukion kemian opetussuunnitelmassa ja opetuksessa
title_full_unstemmed Ongelmaperustainen oppiminen lukion kemian opetussuunnitelmassa ja opetuksessa Ongelmaperustainen oppiminen lukion kemian opetussuunnitelmassa ja opetuksessa
title_short Ongelmaperustainen oppiminen lukion kemian opetussuunnitelmassa ja opetuksessa
title_sort ongelmaperustainen oppiminen lukion kemian opetussuunnitelmassa ja opetuksessa
title_txtP Ongelmaperustainen oppiminen lukion kemian opetussuunnitelmassa ja opetuksessa
topic kemia opettajat opetussuunnitelmat oppiminen lukio oppilaat opetus ongelmalähtöinen oppiminen
topic_facet kemia lukio ongelmalähtöinen oppiminen opettajat opetus opetussuunnitelmat oppilaat oppiminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63344 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201904022035
work_keys_str_mv AT erkkilänoora ongelmaperustainenoppiminenlukionkemianopetussuunnitelmassajaopetuksessa