_version_ 1799835285027028992
annif_keywords_txtF_mv tekoäly koneoppiminen palvelut hyödyntäminen ikääntyneet
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p2616 http://www.yso.fi/onto/yso/p21846 http://www.yso.fi/onto/yso/p838 http://www.yso.fi/onto/yso/p11327 http://www.yso.fi/onto/yso/p2433
author Tiippana, Jani
author2 Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Tietojärjestelmätiede Information Systems Science 601
author_facet Tiippana, Jani Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Tietojärjestelmätiede Information Systems Science 601 Tiippana, Jani
author_sort Tiippana, Jani
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Informaatioteknologia
faculty_txtF Informaatioteknologian tiedekunta
first_indexed 2019-08-19T08:22:06Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Teko&#xE4;lyn hy&#xF6;dynt&#xE4;minen palvelukehityksess&#xE4;</title><creator>Tiippana, Jani</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Informaatioteknologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Information Technology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Informaatioteknologia</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Information Technology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Tietoj&#xE4;rjestelm&#xE4;tiede</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Information Systems Science</contributor><contributor type="oppiainekoodi">601</contributor><subject type="other">keinotekoiset neuroverkot</subject><subject type="other">syv&#xE4;oppiminen</subject><subject type="other">palvelukehitys</subject><subject type="other">palveluinnovaatio</subject><subject type="yso">innovaatiot</subject><subject type="yso">tiedonlouhinta</subject><subject type="yso">kehitt&#xE4;minen</subject><subject type="yso">palvelut</subject><subject type="yso">koneoppiminen</subject><subject type="yso">teko&#xE4;ly</subject><subject type="yso">big data</subject><subject type="yso">neuroverkot</subject><available>2018-09-18T07:25:00Z</available><issued>2018</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59548</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201809184149</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201809184149</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/59548/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201809184149.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201809184149.pdf" type="application/pdf" length="527914" sequence="1"/><recordID>123456789_59548</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_59548
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:05:21Z
main_date 2018-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2018
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/59548\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201809184149.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201809184149.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 601
publication_first_indexed 2018-08-19T08:22:06Z
publishDate 2018
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Tiippana, Jani Tekoälyn hyödyntäminen palvelukehityksessä keinotekoiset neuroverkot syväoppiminen palvelukehitys palveluinnovaatio innovaatiot tiedonlouhinta kehittäminen palvelut koneoppiminen tekoäly big data neuroverkot
subject_txtF Kognitiotiede
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_59548&index=0&size=large
title Tekoälyn hyödyntäminen palvelukehityksessä
title_full Tekoälyn hyödyntäminen palvelukehityksessä
title_fullStr Tekoälyn hyödyntäminen palvelukehityksessä Tekoälyn hyödyntäminen palvelukehityksessä
title_full_unstemmed Tekoälyn hyödyntäminen palvelukehityksessä Tekoälyn hyödyntäminen palvelukehityksessä
title_short Tekoälyn hyödyntäminen palvelukehityksessä
title_sort tekoälyn hyödyntäminen palvelukehityksessä
title_txtP Tekoälyn hyödyntäminen palvelukehityksessä
topic keinotekoiset neuroverkot syväoppiminen palvelukehitys palveluinnovaatio innovaatiot tiedonlouhinta kehittäminen palvelut koneoppiminen tekoäly big data neuroverkot
topic_facet big data innovaatiot kehittäminen keinotekoiset neuroverkot koneoppiminen neuroverkot palveluinnovaatio palvelukehitys palvelut syväoppiminen tekoäly tiedonlouhinta
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59548 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201809184149
work_keys_str_mv AT tiippanajani tekoälynhyödyntäminenpalvelukehityksessä