_version_ 1799745900750307328
annif_keywords_txtF_mv rekrytointi henkilöstö kehittäminen henkilöstökoulutus varautuminen
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p478 http://www.yso.fi/onto/yso/p4190 http://www.yso.fi/onto/yso/p4230 http://www.yso.fi/onto/yso/p296 http://www.yso.fi/onto/yso/p22460
author Sandkvist, Jenni Eklund, Lotta
author2 Kauppakorkeakoulu School of Business and Economics Taloustieteet Business and Economics Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Johtaminen Management and Leadership 20424
author_facet Sandkvist, Jenni Eklund, Lotta Kauppakorkeakoulu School of Business and Economics Taloustieteet Business and Economics Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Johtaminen Management and Leadership 20424 Sandkvist, Jenni Eklund, Lotta
author_sort Sandkvist, Jenni
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Taloustieteet
faculty_txtF Kauppakorkeakoulu
first_indexed 2019-08-19T08:21:37Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Muutokseen varautuminen henkil&#xF6;st&#xF6;n kehitt&#xE4;misen ja rekrytoinnin avulla</title><creator>Sandkvist, Jenni</creator><creator>Eklund, Lotta</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kauppakorkeakoulu</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">School of Business and Economics</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Taloustieteet</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Business and Economics</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Johtaminen</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Management and Leadership</contributor><contributor type="oppiainekoodi">20424</contributor><subject type="other">strateginen henkil&#xF6;st&#xF6;johtaminen</subject><subject type="yso">rekrytointi</subject><subject type="yso">aineeton p&#xE4;&#xE4;oma</subject><subject type="yso">osaamisen johtaminen</subject><subject type="yso">henkil&#xF6;st&#xF6;</subject><subject type="yso">strateginen johtaminen</subject><subject type="yso">henkil&#xF6;st&#xF6;johtaminen</subject><available>2018-09-13T10:01:18Z</available><issued>2018</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59515</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201809134116</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201809134116</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/59515/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201809134116.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201809134116.pdf" type="application/pdf" length="383335" sequence="1"/><recordID>123456789_59515</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_59515
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:11Z
main_date 2018-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2018
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/59515\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201809134116.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201809134116.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 20424
publication_first_indexed 2018-08-19T08:21:37Z
publishDate 2018
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Sandkvist, Jenni Eklund, Lotta Muutokseen varautuminen henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin avulla strateginen henkilöstöjohtaminen rekrytointi aineeton pääoma osaamisen johtaminen henkilöstö strateginen johtaminen henkilöstöjohtaminen
subject_txtF Johtaminen
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_59515&index=0&size=large
title Muutokseen varautuminen henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin avulla
title_full Muutokseen varautuminen henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin avulla
title_fullStr Muutokseen varautuminen henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin avulla Muutokseen varautuminen henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin avulla
title_full_unstemmed Muutokseen varautuminen henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin avulla Muutokseen varautuminen henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin avulla
title_short Muutokseen varautuminen henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin avulla
title_sort muutokseen varautuminen henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin avulla
title_txtP Muutokseen varautuminen henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin avulla
topic strateginen henkilöstöjohtaminen rekrytointi aineeton pääoma osaamisen johtaminen henkilöstö strateginen johtaminen henkilöstöjohtaminen
topic_facet aineeton pääoma henkilöstö henkilöstöjohtaminen osaamisen johtaminen rekrytointi strateginen henkilöstöjohtaminen strateginen johtaminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59515 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201809134116
work_keys_str_mv AT sandkvistjenni muutokseenvarautuminenhenkilöstönkehittämisenjarekrytoinninavulla