_version_ 1799744337857216512
annif_keywords_txtF_mv sosiaalinen pääoma vuorovaikutus identiteetti sitoutuminen (toiminta) sosiaalinen vuorovaikutus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p8998 http://www.yso.fi/onto/yso/p10591 http://www.yso.fi/onto/yso/p9743 http://www.yso.fi/onto/yso/p13419 http://www.yso.fi/onto/yso/p10590
author Veripää, Heli
author2 Faculty of Humanities and Social Sciences Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Kieli- ja viestintätieteiden laitos Department of Language and Communication Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Yhteisöviestintä Organizational Communication 3131
author_facet Veripää, Heli Faculty of Humanities and Social Sciences Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Kieli- ja viestintätieteiden laitos Department of Language and Communication Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Yhteisöviestintä Organizational Communication 3131 Veripää, Heli
author_sort Veripää, Heli
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kieli- ja viestintätieteiden laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2019-08-19T08:21:35Z
format Lisensiaatintyö
format_ext_str_mv Opinnäyte Lisensiaatintyö
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Vuorovaikutuksen merkitys paikkaan sitoutumisessa : identiteetit ja sosiaalinen p&#xE4;&#xE4;oma</title><creator>Verip&#xE4;&#xE4;, Heli</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kieli- ja viestint&#xE4;tieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Language and Communication Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Yhteis&#xF6;viestint&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Organizational Communication</contributor><contributor type="oppiainekoodi">3131</contributor><subject type="other">yhteis&#xF6;</subject><subject type="other">paikallisidentiteetti</subject><subject type="yso">sosiaalinen p&#xE4;&#xE4;oma</subject><subject type="yso">yhteis&#xF6;t</subject><subject type="yso">vuorovaikutus</subject><subject type="yso">alueellinen identiteetti</subject><subject type="yso">verkkoyhteis&#xF6;t</subject><subject type="yso">sosiaalinen vuorovaikutus</subject><subject type="yso">verkostot</subject><subject type="yso">paikallisuus</subject><subject type="yso">identiteetti</subject><subject type="yso">viestint&#xE4;</subject><subject type="yso">ryhm&#xE4;identiteetti</subject><available>2018-09-07T05:51:38Z</available><issued>2018</issued><type lang="en">Licentiate thesis</type><type lang="fi">Lisensiaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59447</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201809074041</identifier><language type="iso">fin</language><rights>In Copyright</rights><rights type="accesslevel">restrictedAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><rights type="accessrights" lang="en">The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Tekij&#xE4; ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;semalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201809074041</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/59447/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201809074041.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201809074041.pdf" type="application/pdf" length="1849475" sequence="1"/><recordID>123456789_59447</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_59447
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:06Z
main_date 2018-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2018
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/59447\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201809074041.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201809074041.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 3131
publication_first_indexed 2018-08-19T08:21:35Z
publishDate 2018
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Veripää, Heli Vuorovaikutuksen merkitys paikkaan sitoutumisessa : identiteetit ja sosiaalinen pääoma yhteisö paikallisidentiteetti sosiaalinen pääoma yhteisöt vuorovaikutus alueellinen identiteetti verkkoyhteisöt sosiaalinen vuorovaikutus verkostot paikallisuus identiteetti viestintä ryhmäidentiteetti
subject_txtF Yhteisöviestintä
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_59447&index=0&size=large
title Vuorovaikutuksen merkitys paikkaan sitoutumisessa : identiteetit ja sosiaalinen pääoma
title_full Vuorovaikutuksen merkitys paikkaan sitoutumisessa : identiteetit ja sosiaalinen pääoma
title_fullStr Vuorovaikutuksen merkitys paikkaan sitoutumisessa : identiteetit ja sosiaalinen pääoma Vuorovaikutuksen merkitys paikkaan sitoutumisessa : identiteetit ja sosiaalinen pääoma
title_full_unstemmed Vuorovaikutuksen merkitys paikkaan sitoutumisessa : identiteetit ja sosiaalinen pääoma Vuorovaikutuksen merkitys paikkaan sitoutumisessa : identiteetit ja sosiaalinen pääoma
title_short Vuorovaikutuksen merkitys paikkaan sitoutumisessa
title_sort vuorovaikutuksen merkitys paikkaan sitoutumisessa identiteetit ja sosiaalinen pääoma
title_sub identiteetit ja sosiaalinen pääoma
title_txtP Vuorovaikutuksen merkitys paikkaan sitoutumisessa : identiteetit ja sosiaalinen pääoma
topic yhteisö paikallisidentiteetti sosiaalinen pääoma yhteisöt vuorovaikutus alueellinen identiteetti verkkoyhteisöt sosiaalinen vuorovaikutus verkostot paikallisuus identiteetti viestintä ryhmäidentiteetti
topic_facet alueellinen identiteetti identiteetti paikallisidentiteetti paikallisuus ryhmäidentiteetti sosiaalinen pääoma sosiaalinen vuorovaikutus verkkoyhteisöt verkostot viestintä vuorovaikutus yhteisö yhteisöt
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59447 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201809074041
work_keys_str_mv AT veripääheli vuorovaikutuksenmerkityspaikkaansitoutumisessaidentiteetitjasosiaalinenpääoma