Mikä huolestuttaa, mikä motivoi? johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden ja motivaation yhteys mies- ja naisjohtajilla

Bibliographic Details
Main Authors: Elomäki, Aino, Niemi, Lotta
Other Authors: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Faculty of Education and Psychology, Psykologian laitos, Department of Psychology, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Psykologia, Psychology, 202
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2018
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59329
_version_ 1799745888679100416
annif_keywords_txtF_mv motivaatio johtajat naiset johtajuus johtaminen
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p4734 http://www.yso.fi/onto/yso/p23894 http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p8420 http://www.yso.fi/onto/yso/p554
author Elomäki, Aino Niemi, Lotta
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Psykologian laitos Department of Psychology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Psykologia Psychology 202
author_facet Elomäki, Aino Niemi, Lotta Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Psykologian laitos Department of Psychology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Psykologia Psychology 202 Elomäki, Aino Niemi, Lotta
author_sort Elomäki, Aino
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Psykologian laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2019-08-19T08:21:31Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Mik&#xE4; huolestuttaa, mik&#xE4; motivoi? : johtoteht&#xE4;viin liittyvien huolenaiheiden ja motivaation yhteys mies- ja naisjohtajilla</title><creator>Elom&#xE4;ki, Aino</creator><creator>Niemi, Lotta</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Psykologian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Psychology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Psykologia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Psychology</contributor><contributor type="oppiainekoodi">202</contributor><subject type="other">johtoteht&#xE4;viin liittyv&#xE4;t huolenaiheet</subject><subject type="other">johtamisen motivaatio</subject><subject type="yso">sukupuoli</subject><subject type="yso">johtaminen</subject><subject type="yso">motivaatio</subject><subject type="yso">sukupuolierot</subject><subject type="yso">johtajat</subject><subject type="yso">ty&#xF6;hyvinvointi</subject><available>2018-08-24T10:40:32Z</available><issued>2018</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59329</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201808243932</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201808243932</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/59329/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201808243932.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201808243932.pdf" type="application/pdf" length="982762" sequence="1"/><recordID>123456789_59329</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_59329
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:47Z
main_date 2018-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2018
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/59329\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201808243932.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201808243932.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 202
publication_first_indexed 2018-08-19T08:21:31Z
publishDate 2018
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Elomäki, Aino Niemi, Lotta Mikä huolestuttaa, mikä motivoi? : johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden ja motivaation yhteys mies- ja naisjohtajilla johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet johtamisen motivaatio sukupuoli johtaminen motivaatio sukupuolierot johtajat työhyvinvointi
subject_txtF Psykologia
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_59329&index=0&size=large
title Mikä huolestuttaa, mikä motivoi? : johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden ja motivaation yhteys mies- ja naisjohtajilla
title_full Mikä huolestuttaa, mikä motivoi? : johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden ja motivaation yhteys mies- ja naisjohtajilla
title_fullStr Mikä huolestuttaa, mikä motivoi? : johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden ja motivaation yhteys mies- ja naisjohtajilla Mikä huolestuttaa, mikä motivoi? : johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden ja motivaation yhteys mies- ja naisjohtajilla
title_full_unstemmed Mikä huolestuttaa, mikä motivoi? : johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden ja motivaation yhteys mies- ja naisjohtajilla Mikä huolestuttaa, mikä motivoi? : johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden ja motivaation yhteys mies- ja naisjohtajilla
title_short Mikä huolestuttaa, mikä motivoi?
title_sort mikä huolestuttaa mikä motivoi johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden ja motivaation yhteys mies ja naisjohtajilla
title_sub johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden ja motivaation yhteys mies- ja naisjohtajilla
title_txtP Mikä huolestuttaa, mikä motivoi? : johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden ja motivaation yhteys mies- ja naisjohtajilla
topic johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet johtamisen motivaatio sukupuoli johtaminen motivaatio sukupuolierot johtajat työhyvinvointi
topic_facet johtajat johtaminen johtamisen motivaatio johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet motivaatio sukupuoli sukupuolierot työhyvinvointi
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59329 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201808243932
work_keys_str_mv AT elomäkiaino mikähuolestuttaamikämotivoijohtotehtäviinliittyvienhuolenaiheidenjamotivaationyhteys