_version_ 1799745865856843776
annif_keywords_txtF_mv erityisopettajat koulut alakoulu erityisopetus oppilaat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p14593 http://www.yso.fi/onto/yso/p386 http://www.yso.fi/onto/yso/p21828 http://www.yso.fi/onto/yso/p6984 http://www.yso.fi/onto/yso/p8131
author Marttinen, Merja
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Erityispedagogiikka Special Education 101
author_facet Marttinen, Merja Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Erityispedagogiikka Special Education 101 Marttinen, Merja
author_sort Marttinen, Merja
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2019-08-19T08:21:11Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Alakoulun laaja-alaisten erityisopettajien n&#xE4;kemyksi&#xE4; ty&#xF6;rauhasta pienryhm&#xE4;opetuksessa</title><creator>Marttinen, Merja</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Erityispedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Special Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">101</contributor><subject type="other">opettaja-oppilas &#x2013; vuorovaikutus</subject><subject type="other">sosioemotionaaliset haasteet</subject><subject type="yso">vuorovaikutus</subject><subject type="yso">opettaja-oppilassuhde</subject><subject type="yso">erityisopettajat</subject><subject type="yso">opetus</subject><subject type="yso">pienryhm&#xE4;t</subject><subject type="yso">ty&#xF6;rauha (ty&#xF6;yhteis&#xF6;t)</subject><subject type="yso">erityispedagogiikka</subject><subject type="yso">luokkaty&#xF6;skentely</subject><subject type="yso">erityisopetus</subject><available>2018-06-28T12:14:34Z</available><issued>2018</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58773</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201806283395</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201806283395</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/58773/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201806283395.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201806283395.pdf" type="application/pdf" length="1275985" sequence="1"/><recordID>123456789_58773</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_58773
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:10Z
main_date 2018-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2018
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/58773\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201806283395.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201806283395.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 101
publication_first_indexed 2018-08-19T08:21:11Z
publishDate 2018
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Marttinen, Merja Alakoulun laaja-alaisten erityisopettajien näkemyksiä työrauhasta pienryhmäopetuksessa opettaja-oppilas – vuorovaikutus sosioemotionaaliset haasteet vuorovaikutus opettaja-oppilassuhde erityisopettajat opetus pienryhmät työrauha (työyhteisöt) erityispedagogiikka luokkatyöskentely erityisopetus
subject_txtF Erityispedagogiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_58773&index=0&size=large
title Alakoulun laaja-alaisten erityisopettajien näkemyksiä työrauhasta pienryhmäopetuksessa
title_full Alakoulun laaja-alaisten erityisopettajien näkemyksiä työrauhasta pienryhmäopetuksessa
title_fullStr Alakoulun laaja-alaisten erityisopettajien näkemyksiä työrauhasta pienryhmäopetuksessa Alakoulun laaja-alaisten erityisopettajien näkemyksiä työrauhasta pienryhmäopetuksessa
title_full_unstemmed Alakoulun laaja-alaisten erityisopettajien näkemyksiä työrauhasta pienryhmäopetuksessa Alakoulun laaja-alaisten erityisopettajien näkemyksiä työrauhasta pienryhmäopetuksessa
title_short Alakoulun laaja-alaisten erityisopettajien näkemyksiä työrauhasta pienryhmäopetuksessa
title_sort alakoulun laaja alaisten erityisopettajien näkemyksiä työrauhasta pienryhmäopetuksessa
title_txtP Alakoulun laaja-alaisten erityisopettajien näkemyksiä työrauhasta pienryhmäopetuksessa
topic opettaja-oppilas – vuorovaikutus sosioemotionaaliset haasteet vuorovaikutus opettaja-oppilassuhde erityisopettajat opetus pienryhmät työrauha (työyhteisöt) erityispedagogiikka luokkatyöskentely erityisopetus
topic_facet erityisopettajat erityisopetus erityispedagogiikka luokkatyöskentely opettaja-oppilas – vuorovaikutus opettaja-oppilassuhde opetus pienryhmät sosioemotionaaliset haasteet työrauha (työyhteisöt) vuorovaikutus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58773 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201806283395
work_keys_str_mv AT marttinenmerja alakoulunlaajaalaistenerityisopettajiennäkemyksiätyörauhastapienryhmäopetuksessa