_version_ 1799835243621908480
annif_keywords_txtF_mv musiikinopettajat kompetenssi musiikkikasvatus musiikki pätevyys
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p15452 http://www.yso.fi/onto/yso/p24064 http://www.yso.fi/onto/yso/p7359 http://www.yso.fi/onto/yso/p1808 http://www.yso.fi/onto/yso/p9363
author Nieminen, Roope
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Musiikkikasvatus
author_facet Nieminen, Roope Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Musiikkikasvatus Nieminen, Roope
author_sort Nieminen, Roope
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2018-03-20T22:08:58Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Musiikinopettajan kompetenssi</title><creator>Nieminen, Roope</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine">Musiikkikasvatus</contributor><subject type="other">Kompetenssi</subject><subject type="other">Kelpoisuus</subject><subject type="other">Musiikkikasvatus</subject><subject type="other">Musiikinopettajuus</subject><subject type="other">Opettajuus</subject><available>2018-03-20T07:00:21Z</available><issued>2018</issued><type lang="fi">Kandidaatintutkielma</type><type lang="en">Bachelor's thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57353</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201803201770</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201803201770</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/57353/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201803201770.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201803201770.pdf" type="application/pdf" length="711308" sequence="1"/><recordID>123456789_57353</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_57353
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:19Z
main_date 2018-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2018
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/57353\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201803201770.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201803201770.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 3052
publication_first_indexed 2018-03-20T22:08:58Z
publishDate 2018
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Nieminen, Roope Musiikinopettajan kompetenssi Kompetenssi Kelpoisuus Musiikkikasvatus Musiikinopettajuus Opettajuus
subject_txtF Musiikkikasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_57353&index=0&size=large
title Musiikinopettajan kompetenssi
title_full Musiikinopettajan kompetenssi
title_fullStr Musiikinopettajan kompetenssi Musiikinopettajan kompetenssi
title_full_unstemmed Musiikinopettajan kompetenssi Musiikinopettajan kompetenssi
title_short Musiikinopettajan kompetenssi
title_sort musiikinopettajan kompetenssi
title_txtP Musiikinopettajan kompetenssi
topic Kompetenssi Kelpoisuus Musiikkikasvatus Musiikinopettajuus Opettajuus
topic_facet Kelpoisuus Kompetenssi Musiikinopettajuus Musiikkikasvatus Opettajuus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57353 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201803201770
work_keys_str_mv AT nieminenroope musiikinopettajankompetenssi