_version_ 1799746184499167232
annif_keywords_txtF_mv metsät luontosuhde luonto ympäristöestetiikka estetiikka
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p5454 http://www.yso.fi/onto/yso/p16315 http://www.yso.fi/onto/yso/p13084 http://www.yso.fi/onto/yso/p7953 http://www.yso.fi/onto/yso/p5196
author Vaittinen, Asta
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Music, Art and Culture Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Taidekasvatus Art Education 311
author_facet Vaittinen, Asta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Music, Art and Culture Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Taidekasvatus Art Education 311 Vaittinen, Asta
author_sort Vaittinen, Asta
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T10:01:28Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Esteettinen mets&#xE4; : n&#xE4;k&#xF6;kulmia ymp&#xE4;rist&#xF6;herkkyyteen ja sen merkitykseen mets&#xE4;suhteelle</title><title type="alternative">N&#xE4;k&#xF6;kulmia ymp&#xE4;rist&#xF6;herkkyyteen ja sen merkitykseen mets&#xE4;suhteelle</title><creator>Vaittinen, Asta</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Music, Art and Culture Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Taidekasvatus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Art Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">311</contributor><subject type="other">ymp&#xE4;rist&#xF6;herkkyys</subject><subject type="other">mets&#xE4;suhde</subject><subject type="other">esteettinen ymp&#xE4;rist&#xF6;kasvatus</subject><subject type="other">esteettinen kokeminen</subject><subject type="other">aistit</subject><subject type="other">mielikuvitus</subject><subject type="method">Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus</subject><subject type="yso">ymp&#xE4;rist&#xF6;kasvatus</subject><subject type="yso">luonto-opetus</subject><subject type="yso">luonto</subject><subject type="yso">kokeminen</subject><subject type="yso">aistimukset</subject><subject type="yso">el&#xE4;mys</subject><subject type="yso">sensitiivisyys</subject><subject type="yso">luontosuhde</subject><subject type="yso">mets&#xE4;t</subject><subject type="yso">esteettinen kasvatus</subject><subject type="yso">ymp&#xE4;rist&#xF6;estetiikka</subject><subject type="yso">ymp&#xE4;rist&#xF6;tietoisuus</subject><available>2017-12-19T09:52:14Z</available><issued>2017</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1809969</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56424</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201712194774</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201712194774</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/56424/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201712194774.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201712194774.pdf" type="application/pdf" length="845068" sequence="1"/><recordID>123456789_56424</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_56424
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:38Z
main_date 2017-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2017
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/56424\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201712194774.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201712194774.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 311
publication_first_indexed 2017-03-22T10:01:28Z
publishDate 2017
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Vaittinen, Asta Esteettinen metsä : näkökulmia ympäristöherkkyyteen ja sen merkitykseen metsäsuhteelle ympäristöherkkyys metsäsuhde esteettinen ympäristökasvatus esteettinen kokeminen aistit mielikuvitus Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus ympäristökasvatus luonto-opetus luonto kokeminen aistimukset elämys sensitiivisyys luontosuhde metsät esteettinen kasvatus ympäristöestetiikka ympäristötietoisuus
subject_txtF Taidekasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_56424&index=0&size=large
title Esteettinen metsä : näkökulmia ympäristöherkkyyteen ja sen merkitykseen metsäsuhteelle
title_alt Näkökulmia ympäristöherkkyyteen ja sen merkitykseen metsäsuhteelle
title_full Esteettinen metsä : näkökulmia ympäristöherkkyyteen ja sen merkitykseen metsäsuhteelle
title_fullStr Esteettinen metsä : näkökulmia ympäristöherkkyyteen ja sen merkitykseen metsäsuhteelle Esteettinen metsä : näkökulmia ympäristöherkkyyteen ja sen merkitykseen metsäsuhteelle
title_full_unstemmed Esteettinen metsä : näkökulmia ympäristöherkkyyteen ja sen merkitykseen metsäsuhteelle Esteettinen metsä : näkökulmia ympäristöherkkyyteen ja sen merkitykseen metsäsuhteelle
title_short Esteettinen metsä
title_sort esteettinen metsä näkökulmia ympäristöherkkyyteen ja sen merkitykseen metsäsuhteelle
title_sub näkökulmia ympäristöherkkyyteen ja sen merkitykseen metsäsuhteelle
title_txtP Esteettinen metsä : näkökulmia ympäristöherkkyyteen ja sen merkitykseen metsäsuhteelle
topic ympäristöherkkyys metsäsuhde esteettinen ympäristökasvatus esteettinen kokeminen aistit mielikuvitus Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus ympäristökasvatus luonto-opetus luonto kokeminen aistimukset elämys sensitiivisyys luontosuhde metsät esteettinen kasvatus ympäristöestetiikka ympäristötietoisuus
topic_facet Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus aistimukset aistit elämys esteettinen kasvatus esteettinen kokeminen esteettinen ympäristökasvatus kokeminen luonto luonto-opetus luontosuhde metsäsuhde metsät mielikuvitus sensitiivisyys ympäristöestetiikka ympäristöherkkyys ympäristökasvatus ympäristötietoisuus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56424 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201712194774
work_keys_str_mv AT vaittinenasta esteettinenmetsänäkökulmiaympäristöherkkyyteenjasenmerkitykseenmetsäsuhteelle