_version_ 1799746154247749632
annif_keywords_txtF_mv fysioterapia fysioterapeutit osaaminen ammattitaito kuntoutus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p10515 http://www.yso.fi/onto/yso/p2469 http://www.yso.fi/onto/yso/p8343 http://www.yso.fi/onto/yso/p9365 http://www.yso.fi/onto/yso/p3320
author Jääskeläinen, Elina
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Fysioterapia Physiotherapy 50422
author_facet Jääskeläinen, Elina Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Fysioterapia Physiotherapy 50422 Jääskeläinen, Elina
author_sort Jääskeläinen, Elina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Liikunta- ja terveystieteet
faculty_txtF Liikuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T09:59:09Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Fysioterapiaty&#xF6;n ydinosaaminen akuuttisairaalassa fysioterapeuttien arvioimana</title><creator>J&#xE4;&#xE4;skel&#xE4;inen, Elina</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikunta- ja terveystieteet</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Fysioterapia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Physiotherapy</contributor><contributor type="oppiainekoodi">50422</contributor><subject type="other">ty&#xF6;n ydinosaamisalueet</subject><subject type="other">core competence</subject><subject type="other">physiotherapy</subject><subject type="other">work's core competence areas</subject><subject type="other">self-assessment</subject><subject type="method">Kyselytutkimus</subject><subject type="method">Tilastollinen analyysi</subject><subject type="yso">fysioterapeutit</subject><subject type="yso">ammattitaito</subject><subject type="yso">ydinosaaminen</subject><subject type="yso">itsearviointi</subject><subject type="yso">fysioterapia</subject><available>2017-11-06T19:10:33Z</available><issued>2017</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1737866</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55772</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201711064151</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201711064151</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/55772/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201711064151.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201711064151.pdf" type="application/pdf" length="601878" sequence="1"/><recordID>123456789_55772</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_55772
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:40Z
main_date 2017-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2017
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/55772\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201711064151.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201711064151.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 50422
publication_first_indexed 2017-03-22T09:59:09Z
publishDate 2017
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Jääskeläinen, Elina Fysioterapiatyön ydinosaaminen akuuttisairaalassa fysioterapeuttien arvioimana työn ydinosaamisalueet core competence physiotherapy work's core competence areas self-assessment Kyselytutkimus Tilastollinen analyysi fysioterapeutit ammattitaito ydinosaaminen itsearviointi fysioterapia
subject_txtF Fysioterapia
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_55772&index=0&size=large
title Fysioterapiatyön ydinosaaminen akuuttisairaalassa fysioterapeuttien arvioimana
title_full Fysioterapiatyön ydinosaaminen akuuttisairaalassa fysioterapeuttien arvioimana
title_fullStr Fysioterapiatyön ydinosaaminen akuuttisairaalassa fysioterapeuttien arvioimana Fysioterapiatyön ydinosaaminen akuuttisairaalassa fysioterapeuttien arvioimana
title_full_unstemmed Fysioterapiatyön ydinosaaminen akuuttisairaalassa fysioterapeuttien arvioimana Fysioterapiatyön ydinosaaminen akuuttisairaalassa fysioterapeuttien arvioimana
title_short Fysioterapiatyön ydinosaaminen akuuttisairaalassa fysioterapeuttien arvioimana
title_sort fysioterapiatyön ydinosaaminen akuuttisairaalassa fysioterapeuttien arvioimana
title_txtP Fysioterapiatyön ydinosaaminen akuuttisairaalassa fysioterapeuttien arvioimana
topic työn ydinosaamisalueet core competence physiotherapy work's core competence areas self-assessment Kyselytutkimus Tilastollinen analyysi fysioterapeutit ammattitaito ydinosaaminen itsearviointi fysioterapia
topic_facet Kyselytutkimus Tilastollinen analyysi ammattitaito core competence fysioterapeutit fysioterapia itsearviointi physiotherapy self-assessment työn ydinosaamisalueet work's core competence areas ydinosaaminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55772 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201711064151
work_keys_str_mv AT jääskeläinenelina fysioterapiatyönydinosaaminenakuuttisairaalassafysioterapeuttienarvioimana