_version_ 1799746153330245632
annif_keywords_txtF_mv työhyvinvointi rehtorit johtaminen työyhteisöt opettajat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p1835 http://www.yso.fi/onto/yso/p7511 http://www.yso.fi/onto/yso/p554 http://www.yso.fi/onto/yso/p8543 http://www.yso.fi/onto/yso/p1117
author Järnberg, Riina Pesola, Paula
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Järnberg, Riina Pesola, Paula Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Järnberg, Riina Pesola, Paula
author_sort Järnberg, Riina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T09:56:54Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Rehtori ty&#xF6;hyvinvoinnin edist&#xE4;j&#xE4;n&#xE4;</title><creator>J&#xE4;rnberg, Riina</creator><creator>Pesola, Paula</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="other">rehtori</subject><subject type="other">johtajuus</subject><subject type="other">ty&#xF6;hyvinvointi</subject><subject type="method">Sis&#xE4;ll&#xF6;nanalyysi</subject><subject type="method">Kvalitatiivinen tutkimus</subject><subject type="yso">rehtorit</subject><subject type="yso">alakoulu</subject><subject type="yso">johtajuus</subject><subject type="yso">ty&#xF6;yhteis&#xF6;t</subject><subject type="yso">opettajat</subject><subject type="yso">ty&#xF6;hyvinvointi</subject><subject type="yso">edist&#xE4;minen</subject><available>2017-11-02T19:20:39Z</available><issued>2017</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1738044</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55760</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201711024126</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201711024126</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/55760/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201711024126.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201711024126.pdf" type="application/pdf" length="802824" sequence="1"/><recordID>123456789_55760</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_55760
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:00:55Z
main_date 2017-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2017
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/55760\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201711024126.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201711024126.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 103
publication_first_indexed 2017-03-22T09:56:54Z
publishDate 2017
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Järnberg, Riina Pesola, Paula Rehtori työhyvinvoinnin edistäjänä rehtori johtajuus työhyvinvointi Sisällönanalyysi Kvalitatiivinen tutkimus rehtorit alakoulu työyhteisöt opettajat edistäminen
subject_txtF Luokanopettajakoulutus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_55760&index=0&size=large
title Rehtori työhyvinvoinnin edistäjänä
title_full Rehtori työhyvinvoinnin edistäjänä
title_fullStr Rehtori työhyvinvoinnin edistäjänä Rehtori työhyvinvoinnin edistäjänä
title_full_unstemmed Rehtori työhyvinvoinnin edistäjänä Rehtori työhyvinvoinnin edistäjänä
title_short Rehtori työhyvinvoinnin edistäjänä
title_sort rehtori työhyvinvoinnin edistäjänä
title_txtP Rehtori työhyvinvoinnin edistäjänä
topic rehtori johtajuus työhyvinvointi Sisällönanalyysi Kvalitatiivinen tutkimus rehtorit alakoulu työyhteisöt opettajat edistäminen
topic_facet Kvalitatiivinen tutkimus Sisällönanalyysi alakoulu edistäminen johtajuus opettajat rehtori rehtorit työhyvinvointi työyhteisöt
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55760 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201711024126
work_keys_str_mv AT järnbergriina rehtorityöhyvinvoinninedistäjänä