_version_ 1799746133177663488
annif_keywords_txtF_mv nuoret aikuiset nuoret syrjäytyminen kouluviihtyvyys kokemukset
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p15979 http://www.yso.fi/onto/yso/p11617 http://www.yso.fi/onto/yso/p8917 http://www.yso.fi/onto/yso/p23129 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209
author Leinonen, Emilia
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Leinonen, Emilia Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Leinonen, Emilia
author_sort Leinonen, Emilia
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T09:57:26Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Tarinoita takapulpetista : syrj&#xE4;ytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten kokemuksia kouluviihtyvyydest&#xE4;</title><title type="alternative">Syrj&#xE4;ytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten kokemuksia kouluviihtyvyydest&#xE4;</title><creator>Leinonen, Emilia</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="other">syrj&#xE4;ytyminen</subject><subject type="other">kouluviihtyvyys</subject><subject type="other">kouluymp&#xE4;rist&#xF6;n turvattomuus</subject><subject type="other">opettajakeskeisyys</subject><subject type="other">opettaja-oppilassuhde</subject><subject type="other">kohtaaminen</subject><subject type="other"/><subject type="method">Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus</subject><subject type="yso">syrj&#xE4;ytyminen</subject><subject type="yso">kouluviihtyvyys</subject><subject type="yso">kouluymp&#xE4;rist&#xF6;</subject><subject type="yso">turvattomuus</subject><subject type="yso">opettaja-oppilassuhde</subject><subject type="yso">yl&#xE4;koulu</subject><available>2017-09-12T08:14:47Z</available><issued>2017</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1723360</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55323</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201709123710</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201709123710</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/55323/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201709123710.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201709123710.pdf" type="application/pdf" length="509173" sequence="1"/><recordID>123456789_55323</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_55323
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:17Z
main_date 2017-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2017
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/55323\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201709123710.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201709123710.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 103
publication_first_indexed 2017-03-22T09:57:26Z
publishDate 2017
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Leinonen, Emilia Tarinoita takapulpetista : syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten kokemuksia kouluviihtyvyydestä syrjäytyminen kouluviihtyvyys kouluympäristön turvattomuus opettajakeskeisyys opettaja-oppilassuhde kohtaaminen Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus kouluympäristö turvattomuus yläkoulu
subject_txtF Luokanopettajakoulutus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_55323&index=0&size=large
title Tarinoita takapulpetista : syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten kokemuksia kouluviihtyvyydestä
title_alt Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten kokemuksia kouluviihtyvyydestä
title_full Tarinoita takapulpetista : syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten kokemuksia kouluviihtyvyydestä
title_fullStr Tarinoita takapulpetista : syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten kokemuksia kouluviihtyvyydestä Tarinoita takapulpetista : syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten kokemuksia kouluviihtyvyydestä
title_full_unstemmed Tarinoita takapulpetista : syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten kokemuksia kouluviihtyvyydestä Tarinoita takapulpetista : syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten kokemuksia kouluviihtyvyydestä
title_short Tarinoita takapulpetista
title_sort tarinoita takapulpetista syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten kokemuksia kouluviihtyvyydestä
title_sub syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten kokemuksia kouluviihtyvyydestä
title_txtP Tarinoita takapulpetista : syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten kokemuksia kouluviihtyvyydestä
topic syrjäytyminen kouluviihtyvyys kouluympäristön turvattomuus opettajakeskeisyys opettaja-oppilassuhde kohtaaminen Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus kouluympäristö turvattomuus yläkoulu
topic_facet Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus kohtaaminen kouluviihtyvyys kouluympäristö kouluympäristön turvattomuus opettaja-oppilassuhde opettajakeskeisyys syrjäytyminen turvattomuus yläkoulu
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55323 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201709123710
work_keys_str_mv AT leinonenemilia tarinoitatakapulpetistasyrjäytymisvaarassaoleviennuortenaikuistenkokemuksiakouluv