_version_ 1799835344995090432
annif_keywords_txtF_mv nuoret työelämä toimijuus ammatinvalinta koulutusvalinnat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p11617 http://www.yso.fi/onto/yso/p16262 http://www.yso.fi/onto/yso/p2335 http://www.yso.fi/onto/yso/p6548 http://www.yso.fi/onto/yso/p6547
author Repo, Iina
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Aikuiskasvatus
author_facet Repo, Iina Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Aikuiskasvatus Repo, Iina
author_sort Repo, Iina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T09:57:58Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>"Miten voi nuori olla n&#xE4;in hukassa?" : toimijuus nuorten ammatti- ja koulutusvalinnoissa muuttuvan ty&#xF6;el&#xE4;m&#xE4;n kontekstissa</title><creator>Repo, Iina</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Aikuiskasvatus</contributor><subject type="other">toimijuus</subject><subject type="other">el&#xE4;m&#xE4;nkulkutoimijuus</subject><subject type="other">ammatinvalinta</subject><subject type="other">koulutusvalinnat</subject><subject type="other">siirtym&#xE4;t</subject><subject type="other">ty&#xF6;el&#xE4;m&#xE4;n muutos</subject><subject type="method">Fenomenografinen tutkimus</subject><subject type="yso">toimijuus</subject><subject type="yso">itseohjautuvuus</subject><subject type="yso">el&#xE4;m&#xE4;nkaari</subject><subject type="yso">ammatinvalinta</subject><subject type="yso">koulutusvalinnat</subject><subject type="yso">siirtym&#xE4;vaihe</subject><subject type="yso">ty&#xF6;el&#xE4;m&#xE4;</subject><subject type="yso">muutos</subject><available>2017-08-06T11:19:38Z</available><issued>2017</issued><type lang="fi">Kandidaatintutkielma</type><type lang="en">Bachelor's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1719070</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54986</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201708063418</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201708063418</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/54986/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201708063418.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201708063418.pdf" type="application/pdf" length="497677" sequence="1"/><recordID>123456789_54986</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_54986
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:42Z
main_date 2017-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2017
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/54986\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201708063418.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201708063418.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 102
publication_first_indexed 2017-03-22T09:57:58Z
publishDate 2017
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Repo, Iina "Miten voi nuori olla näin hukassa?" : toimijuus nuorten ammatti- ja koulutusvalinnoissa muuttuvan työelämän kontekstissa toimijuus elämänkulkutoimijuus ammatinvalinta koulutusvalinnat siirtymät työelämän muutos Fenomenografinen tutkimus itseohjautuvuus elämänkaari siirtymävaihe työelämä muutos
subject_txtF Aikuiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_54986&index=0&size=large
title "Miten voi nuori olla näin hukassa?" : toimijuus nuorten ammatti- ja koulutusvalinnoissa muuttuvan työelämän kontekstissa
title_full "Miten voi nuori olla näin hukassa?" : toimijuus nuorten ammatti- ja koulutusvalinnoissa muuttuvan työelämän kontekstissa
title_fullStr "Miten voi nuori olla näin hukassa?" : toimijuus nuorten ammatti- ja koulutusvalinnoissa muuttuvan työelämän kontekstissa "Miten voi nuori olla näin hukassa?" : toimijuus nuorten ammatti- ja koulutusvalinnoissa muuttuvan työelämän kontekstissa
title_full_unstemmed "Miten voi nuori olla näin hukassa?" : toimijuus nuorten ammatti- ja koulutusvalinnoissa muuttuvan työelämän kontekstissa "Miten voi nuori olla näin hukassa?" : toimijuus nuorten ammatti- ja koulutusvalinnoissa muuttuvan työelämän kontekstissa
title_short "Miten voi nuori olla näin hukassa?"
title_sort miten voi nuori olla näin hukassa toimijuus nuorten ammatti ja koulutusvalinnoissa muuttuvan työelämän kontekstissa
title_sub toimijuus nuorten ammatti- ja koulutusvalinnoissa muuttuvan työelämän kontekstissa
title_txtP "Miten voi nuori olla näin hukassa?" : toimijuus nuorten ammatti- ja koulutusvalinnoissa muuttuvan työelämän kontekstissa
topic toimijuus elämänkulkutoimijuus ammatinvalinta koulutusvalinnat siirtymät työelämän muutos Fenomenografinen tutkimus itseohjautuvuus elämänkaari siirtymävaihe työelämä muutos
topic_facet Fenomenografinen tutkimus ammatinvalinta elämänkaari elämänkulkutoimijuus itseohjautuvuus koulutusvalinnat muutos siirtymät siirtymävaihe toimijuus työelämä työelämän muutos
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54986 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201708063418
work_keys_str_mv AT repoiina mitenvoinuoriollanäinhukassatoimijuusnuortenammattijakoulutusvalinnoissamuuttuvantyöelä