Nopean sarjallisen nimeämisen, työmuistin, fonologisen tietoisuuden ja lukujonotaitojen yhteys lukusujuvuuteen ensimmäisellä ja toisella luokalla

Bibliographic Details
Main Authors: Jokinen, Mia-Maria, Purje, Laura
Other Authors: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Faculty of Education and Psychology, Kasvatustieteiden laitos, Department of Education, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Erityispedagogiikka, Special Education, 101
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2017
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54172
_version_ 1799746052311482368
annif_keywords_txtF_mv työmuisti fonologinen tietoisuus kielellinen kehitys lukeminen fonologia
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p13896 http://www.yso.fi/onto/yso/p23025 http://www.yso.fi/onto/yso/p10162 http://www.yso.fi/onto/yso/p11406 http://www.yso.fi/onto/yso/p6016
author Jokinen, Mia-Maria Purje, Laura
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikka Special Education 101
author_facet Jokinen, Mia-Maria Purje, Laura Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikka Special Education 101 Jokinen, Mia-Maria Purje, Laura
author_sort Jokinen, Mia-Maria
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T09:57:57Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Nopean sarjallisen nime&#xE4;misen, ty&#xF6;muistin, fonologisen tietoisuuden ja lukujonotaitojen yhteys lukusujuvuuteen ensimm&#xE4;isell&#xE4; ja toisella luokalla</title><creator>Jokinen, Mia-Maria</creator><creator>Purje, Laura</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Erityispedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Special Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">101</contributor><subject type="other">lukusujuvuus</subject><subject type="other">nopea nime&#xE4;minen</subject><subject type="yso">lukeminen</subject><subject type="yso">fonologinen tietoisuus</subject><subject type="yso">ty&#xF6;muisti</subject><subject type="yso">kognitiiviset taidot</subject><available>2017-05-29T19:31:54Z</available><issued>2017</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1702688</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54172</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201705292556</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201705292556</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/54172/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201705292556.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201705292556.pdf" type="application/pdf" length="698647" sequence="1"/><recordID>123456789_54172</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_54172
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:41Z
main_date 2017-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2017
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/54172\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201705292556.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201705292556.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 101
publication_first_indexed 2017-03-22T09:57:57Z
publishDate 2017
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Jokinen, Mia-Maria Purje, Laura Nopean sarjallisen nimeämisen, työmuistin, fonologisen tietoisuuden ja lukujonotaitojen yhteys lukusujuvuuteen ensimmäisellä ja toisella luokalla lukusujuvuus nopea nimeäminen lukeminen fonologinen tietoisuus työmuisti kognitiiviset taidot
subject_txtF Erityispedagogiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_54172&index=0&size=large
title Nopean sarjallisen nimeämisen, työmuistin, fonologisen tietoisuuden ja lukujonotaitojen yhteys lukusujuvuuteen ensimmäisellä ja toisella luokalla
title_full Nopean sarjallisen nimeämisen, työmuistin, fonologisen tietoisuuden ja lukujonotaitojen yhteys lukusujuvuuteen ensimmäisellä ja toisella luokalla
title_fullStr Nopean sarjallisen nimeämisen, työmuistin, fonologisen tietoisuuden ja lukujonotaitojen yhteys lukusujuvuuteen ensimmäisellä ja toisella luokalla Nopean sarjallisen nimeämisen, työmuistin, fonologisen tietoisuuden ja lukujonotaitojen yhteys lukusujuvuuteen ensimmäisellä ja toisella luokalla
title_full_unstemmed Nopean sarjallisen nimeämisen, työmuistin, fonologisen tietoisuuden ja lukujonotaitojen yhteys lukusujuvuuteen ensimmäisellä ja toisella luokalla Nopean sarjallisen nimeämisen, työmuistin, fonologisen tietoisuuden ja lukujonotaitojen yhteys lukusujuvuuteen ensimmäisellä ja toisella luokalla
title_short Nopean sarjallisen nimeämisen, työmuistin, fonologisen tietoisuuden ja lukujonotaitojen yhteys lukusujuvuuteen ensimmäisellä ja toisella luokalla
title_sort nopean sarjallisen nimeämisen työmuistin fonologisen tietoisuuden ja lukujonotaitojen yhteys lukusujuvuuteen ensimmäisellä ja toisella luokalla
title_txtP Nopean sarjallisen nimeämisen, työmuistin, fonologisen tietoisuuden ja lukujonotaitojen yhteys lukusujuvuuteen ensimmäisellä ja toisella luokalla
topic lukusujuvuus nopea nimeäminen lukeminen fonologinen tietoisuus työmuisti kognitiiviset taidot
topic_facet fonologinen tietoisuus kognitiiviset taidot lukeminen lukusujuvuus nopea nimeäminen työmuisti
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54172 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201705292556
work_keys_str_mv AT jokinenmiamaria nopeansarjallisennimeämisentyömuistinfonologisentietoisuudenjalukujonotaitojenyh