_version_ 1800740326074220544
annif_keywords_txtF_mv organisaatiot tietoturva sosiaaliset normit organisaatiokulttuuri sosiaalinen kontrolli
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p272 http://www.yso.fi/onto/yso/p5479 http://www.yso.fi/onto/yso/p7135 http://www.yso.fi/onto/yso/p15382 http://www.yso.fi/onto/yso/p7137
author Vestman, Tiina
author2 Faculty of Information Technology Informaatioteknologian tiedekunta Tietojenkäsittelytieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Cyber Security Kyberturvallisuus 601
author_facet Vestman, Tiina Faculty of Information Technology Informaatioteknologian tiedekunta Tietojenkäsittelytieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Cyber Security Kyberturvallisuus 601 Vestman, Tiina
author_sort Vestman, Tiina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Informaatioteknologia
faculty_txtF Informaatioteknologian tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T09:58:26Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Neutralisoimistekniikat organisaation tietoturvakontekstissa</title><creator>Vestman, Tiina</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Information Technology</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Informaatioteknologian tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Tietojenk&#xE4;sittelytieteiden laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Cyber Security</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Kyberturvallisuus</contributor><contributor type="oppiainekoodi">601</contributor><subject type="other">neutralisoimisteoria</subject><subject type="yso">tietoturva</subject><subject type="yso">tietoturvapolitiikka</subject><subject type="yso">sosiaaliset normit</subject><available>2017-05-28T10:17:39Z</available><issued>2017</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1702270</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54130</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201705282525</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201705282525</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/54130/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201705282525.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201705282525.pdf" type="application/pdf" length="797499" sequence="1"/><recordID>123456789_54130</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_54130
language fin
last_indexed 2024-05-24T20:00:33Z
main_date 2017-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2017
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/54130\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201705282525.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201705282525.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 601
publication_first_indexed 2017-03-22T09:58:26Z
publishDate 2017
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Vestman, Tiina Neutralisoimistekniikat organisaation tietoturvakontekstissa neutralisoimisteoria tietoturva tietoturvapolitiikka sosiaaliset normit
subject_txtF Kognitiotiede
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_54130&index=0&size=large
title Neutralisoimistekniikat organisaation tietoturvakontekstissa
title_full Neutralisoimistekniikat organisaation tietoturvakontekstissa
title_fullStr Neutralisoimistekniikat organisaation tietoturvakontekstissa Neutralisoimistekniikat organisaation tietoturvakontekstissa
title_full_unstemmed Neutralisoimistekniikat organisaation tietoturvakontekstissa Neutralisoimistekniikat organisaation tietoturvakontekstissa
title_short Neutralisoimistekniikat organisaation tietoturvakontekstissa
title_sort neutralisoimistekniikat organisaation tietoturvakontekstissa
title_txtP Neutralisoimistekniikat organisaation tietoturvakontekstissa
topic neutralisoimisteoria tietoturva tietoturvapolitiikka sosiaaliset normit
topic_facet neutralisoimisteoria sosiaaliset normit tietoturva tietoturvapolitiikka
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54130 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201705282525
work_keys_str_mv AT vestmantiina neutralisoimistekniikatorganisaationtietoturvakontekstissa