_version_ 1799835313554587648
annif_keywords_txtF_mv luotettavuus hyötykäyttö mielipiteet mittaus sähköiset lomakkeet
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p1629 http://www.yso.fi/onto/yso/p2181 http://www.yso.fi/onto/yso/p8418 http://www.yso.fi/onto/yso/p4794 http://www.yso.fi/onto/yso/p12127
author Aalto, Ilja Tourunen, Aapeli
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Kieli- ja viestintätieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Yhteisöviestintä
author_facet Aalto, Ilja Tourunen, Aapeli Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Kieli- ja viestintätieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Yhteisöviestintä Aalto, Ilja Tourunen, Aapeli
author_sort Aalto, Ilja
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kieli- ja viestintätieteiden laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2017-04-24T20:24:57Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Tuotearvostelun luotettavuus</title><creator>Aalto, Ilja</creator><creator>Tourunen, Aapeli</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kieli- ja viestint&#xE4;tieteiden laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Yhteis&#xF6;viestint&#xE4;</contributor><subject type="other">Luotettavuus</subject><subject type="other">luottamus</subject><subject type="other">tuote-arvostelu</subject><subject type="other">k&#xE4;ytt&#xE4;jien tuottama sit&#xE4;lt&#xF6;</subject><available>2017-04-13T13:20:17Z</available><issued>2017</issued><type lang="fi">Kandidaatintutkielma</type><type lang="en">Bachelor's thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53604</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201704131996</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201704131996</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/53604/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201704131996.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201704131996.pdf" type="application/pdf" length="442506" sequence="1"/><recordID>123456789_53604</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_53604
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:45Z
main_date 2017-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2017
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/53604\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201704131996.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201704131996.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 3131
publication_first_indexed 2017-04-24T20:24:57Z
publishDate 2017
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Aalto, Ilja Tourunen, Aapeli Tuotearvostelun luotettavuus Luotettavuus luottamus tuote-arvostelu käyttäjien tuottama sitältö
subject_txtF Yhteisöviestintä
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_53604&index=0&size=large
title Tuotearvostelun luotettavuus
title_full Tuotearvostelun luotettavuus
title_fullStr Tuotearvostelun luotettavuus Tuotearvostelun luotettavuus
title_full_unstemmed Tuotearvostelun luotettavuus Tuotearvostelun luotettavuus
title_short Tuotearvostelun luotettavuus
title_sort tuotearvostelun luotettavuus
title_txtP Tuotearvostelun luotettavuus
topic Luotettavuus luottamus tuote-arvostelu käyttäjien tuottama sitältö
topic_facet Luotettavuus käyttäjien tuottama sitältö luottamus tuote-arvostelu
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53604 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201704131996
work_keys_str_mv AT aaltoilja tuotearvostelunluotettavuus