_version_ 1799746016851787776
annif_keywords_txtF_mv taide hyvinvointi kokemukset taidekokemukset hyvinvointivaltio
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p2851 http://www.yso.fi/onto/yso/p1947 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p27342 http://www.yso.fi/onto/yso/p6930
author Pietiläinen, Joni
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Sosiologia Sociology 203
author_facet Pietiläinen, Joni Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Sosiologia Sociology 203 Pietiläinen, Joni
author_sort Pietiläinen, Joni
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T10:01:21Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Taidekokemukset sosiaalisten ja yksil&#xF6;llisyytt&#xE4; vahvistavien tarpeiden tyydytt&#xE4;jin&#xE4; : uusia n&#xE4;k&#xF6;kulmia taiteita koskevaan hyvinvointikeskusteluun</title><title type="alternative">Uusia n&#xE4;k&#xF6;kulmia taiteita koskevaan hyvinvointikeskusteluun</title><creator>Pietil&#xE4;inen, Joni</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Sosiologia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Sociology</contributor><contributor type="oppiainekoodi">203</contributor><subject type="other">taidekokemus</subject><subject type="other">hyvinvointi</subject><subject type="other">tarveteoria</subject><subject type="other">holistinen ihmiska&#x308;sitys</subject><subject type="other">kulttuuripolitiikka</subject><subject type="other">hyvinvointipolitiikka</subject><subject type="yso">kokemukset</subject><subject type="yso">kulttuuri</subject><subject type="yso">taide</subject><subject type="yso">taidekokemukset</subject><subject type="yso">hyvinvointi</subject><subject type="yso">kulttuuripolitiikka</subject><subject type="yso">hyvinvointipolitiikka</subject><available>2017-04-09T10:16:47Z</available><issued>2017</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1694454</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53538</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201704091938</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201704091938</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/53538/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201704091938.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201704091938.pdf" type="application/pdf" length="1198609" sequence="1"/><recordID>123456789_53538</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_53538
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:33Z
main_date 2017-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2017
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/53538\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201704091938.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201704091938.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 203
publication_first_indexed 2017-03-22T10:01:21Z
publishDate 2017
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Pietiläinen, Joni Taidekokemukset sosiaalisten ja yksilöllisyyttä vahvistavien tarpeiden tyydyttäjinä : uusia näkökulmia taiteita koskevaan hyvinvointikeskusteluun taidekokemus hyvinvointi tarveteoria holistinen ihmiskäsitys kulttuuripolitiikka hyvinvointipolitiikka kokemukset kulttuuri taide taidekokemukset
subject_txtF Sosiologia
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_53538&index=0&size=large
title Taidekokemukset sosiaalisten ja yksilöllisyyttä vahvistavien tarpeiden tyydyttäjinä : uusia näkökulmia taiteita koskevaan hyvinvointikeskusteluun
title_alt Uusia näkökulmia taiteita koskevaan hyvinvointikeskusteluun
title_full Taidekokemukset sosiaalisten ja yksilöllisyyttä vahvistavien tarpeiden tyydyttäjinä : uusia näkökulmia taiteita koskevaan hyvinvointikeskusteluun
title_fullStr Taidekokemukset sosiaalisten ja yksilöllisyyttä vahvistavien tarpeiden tyydyttäjinä : uusia näkökulmia taiteita koskevaan hyvinvointikeskusteluun Taidekokemukset sosiaalisten ja yksilöllisyyttä vahvistavien tarpeiden tyydyttäjinä : uusia näkökulmia taiteita koskevaan hyvinvointikeskusteluun
title_full_unstemmed Taidekokemukset sosiaalisten ja yksilöllisyyttä vahvistavien tarpeiden tyydyttäjinä : uusia näkökulmia taiteita koskevaan hyvinvointikeskusteluun Taidekokemukset sosiaalisten ja yksilöllisyyttä vahvistavien tarpeiden tyydyttäjinä : uusia näkökulmia taiteita koskevaan hyvinvointikeskusteluun
title_short Taidekokemukset sosiaalisten ja yksilöllisyyttä vahvistavien tarpeiden tyydyttäjinä
title_sort taidekokemukset sosiaalisten ja yksilöllisyyttä vahvistavien tarpeiden tyydyttäjinä uusia näkökulmia taiteita koskevaan hyvinvointikeskusteluun
title_sub uusia näkökulmia taiteita koskevaan hyvinvointikeskusteluun
title_txtP Taidekokemukset sosiaalisten ja yksilöllisyyttä vahvistavien tarpeiden tyydyttäjinä : uusia näkökulmia taiteita koskevaan hyvinvointikeskusteluun
topic taidekokemus hyvinvointi tarveteoria holistinen ihmiskäsitys kulttuuripolitiikka hyvinvointipolitiikka kokemukset kulttuuri taide taidekokemukset
topic_facet holistinen ihmiskäsitys hyvinvointi hyvinvointipolitiikka kokemukset kulttuuri kulttuuripolitiikka taide taidekokemukset taidekokemus tarveteoria
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53538 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201704091938
work_keys_str_mv AT pietiläinenjoni taidekokemuksetsosiaalistenjayksilöllisyyttävahvistavientarpeidentyydyttäjinäuus