_version_ 1799745999376220160
annif_keywords_txtF_mv oppikirjat oppilaanohjaus peruskoulu opinto-ohjaus työelämä
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p159 http://www.yso.fi/onto/yso/p19847 http://www.yso.fi/onto/yso/p2518 http://www.yso.fi/onto/yso/p14999 http://www.yso.fi/onto/yso/p16262
author Saviluoto, Anne-Mari
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Saviluoto, Anne-Mari Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Saviluoto, Anne-Mari
author_sort Saviluoto, Anne-Mari
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T09:57:42Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Oppilaanohjauksen oppikirjojen ty&#xF6;el&#xE4;m&#xE4;diskurssit</title><creator>Saviluoto, Anne-Mari</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="other">oppilaanohjaus</subject><subject type="other">peruskoulu</subject><subject type="other">oppikirjat</subject><subject type="other">ty&#xF6;el&#xE4;m&#xE4;</subject><subject type="other">diskurssianalyysi</subject><subject type="other">diskurssi</subject><subject type="yso">oppilaanohjaus</subject><subject type="yso">peruskoulu</subject><subject type="yso">oppikirjat</subject><subject type="yso">ty&#xF6;el&#xE4;m&#xE4;</subject><subject type="yso">diskurssianalyysi</subject><subject type="yso">diskurssi</subject><available>2017-03-01T07:59:03Z</available><issued>2017</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1674289</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53155</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201703011550</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201703011550</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/53155/4/URN-NBN-fi-jyu-201703011550.pdf" name="URN-NBN-fi-jyu-201703011550.pdf" type="application/pdf" length="94403" sequence="4"/><recordID>123456789_53155</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_53155
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:29Z
main_date 2017-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2017
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/53155\/4\/URN-NBN-fi-jyu-201703011550.pdf","text":"URN-NBN-fi-jyu-201703011550.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 103
publication_first_indexed 2017-03-22T09:57:42Z
publishDate 2017
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Saviluoto, Anne-Mari Oppilaanohjauksen oppikirjojen työelämädiskurssit oppilaanohjaus peruskoulu oppikirjat työelämä diskurssianalyysi diskurssi
subject_txtF Luokanopettajakoulutus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_53155&index=0&size=large
title Oppilaanohjauksen oppikirjojen työelämädiskurssit
title_full Oppilaanohjauksen oppikirjojen työelämädiskurssit
title_fullStr Oppilaanohjauksen oppikirjojen työelämädiskurssit Oppilaanohjauksen oppikirjojen työelämädiskurssit
title_full_unstemmed Oppilaanohjauksen oppikirjojen työelämädiskurssit Oppilaanohjauksen oppikirjojen työelämädiskurssit
title_short Oppilaanohjauksen oppikirjojen työelämädiskurssit
title_sort oppilaanohjauksen oppikirjojen työelämädiskurssit
title_txtP Oppilaanohjauksen oppikirjojen työelämädiskurssit
topic oppilaanohjaus peruskoulu oppikirjat työelämä diskurssianalyysi diskurssi
topic_facet diskurssi diskurssianalyysi oppikirjat oppilaanohjaus peruskoulu työelämä
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53155 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201703011550
work_keys_str_mv AT saviluotoannemari oppilaanohjauksenoppikirjojentyöelämädiskurssit