_version_ 1799746402204516352
annif_keywords_txtF_mv toimijuus naiset väkivalta narratiivisuus käsitykset
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p2335 http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p67 http://www.yso.fi/onto/yso/p10164 http://www.yso.fi/onto/yso/p6333
author Paasolainen, Mari
author2 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Sosiaalityö Social Work 210
author_facet Paasolainen, Mari Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Sosiaalityö Social Work 210 Paasolainen, Mari
author_sort Paasolainen, Mari
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T10:02:01Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Parisuhdev&#xE4;kivallan kohteena olevien naisten toimijuuden rakentuminen : kulttuuriset k&#xE4;sitykset, valtasuhteet ja toimintamahdollisuudet</title><creator>Paasolainen, Mari</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Sosiaality&#xF6;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Social Work</contributor><contributor type="oppiainekoodi">210</contributor><subject type="other">parisuhdev&#xE4;kivalta</subject><subject type="other">kulttuuriset merkitykset</subject><subject type="other">toimijuus</subject><subject type="other">sukupuoli</subject><subject type="other">narratiivisuus</subject><subject type="other">auttamisj&#xE4;rjestelm&#xE4;</subject><subject type="other">parisuhdev&#xE4;kivaltaty&#xF6;</subject><subject type="yso">parisuhdev&#xE4;kivalta</subject><subject type="yso">v&#xE4;kivalta</subject><subject type="yso">parisuhde</subject><subject type="yso">toimijuus</subject><subject type="yso">sukupuoli</subject><subject type="yso">narratiivisuus</subject><available>2017-01-02T17:04:14Z</available><issued>2016</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1645433</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52581</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201701021024</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201701021024</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/52581/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201701021024.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201701021024.pdf" type="application/pdf" length="583949" sequence="1"/><recordID>123456789_52581</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_52581
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:05:08Z
main_date 2016-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2016
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/52581\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201701021024.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201701021024.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 210
publication_first_indexed 2016-03-22T10:02:01Z
publishDate 2016
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Paasolainen, Mari Parisuhdeväkivallan kohteena olevien naisten toimijuuden rakentuminen : kulttuuriset käsitykset, valtasuhteet ja toimintamahdollisuudet parisuhdeväkivalta kulttuuriset merkitykset toimijuus sukupuoli narratiivisuus auttamisjärjestelmä parisuhdeväkivaltatyö väkivalta parisuhde
subject_txtF Sosiaalityö
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_52581&index=0&size=large
title Parisuhdeväkivallan kohteena olevien naisten toimijuuden rakentuminen : kulttuuriset käsitykset, valtasuhteet ja toimintamahdollisuudet
title_full Parisuhdeväkivallan kohteena olevien naisten toimijuuden rakentuminen : kulttuuriset käsitykset, valtasuhteet ja toimintamahdollisuudet
title_fullStr Parisuhdeväkivallan kohteena olevien naisten toimijuuden rakentuminen : kulttuuriset käsitykset, valtasuhteet ja toimintamahdollisuudet Parisuhdeväkivallan kohteena olevien naisten toimijuuden rakentuminen : kulttuuriset käsitykset, valtasuhteet ja toimintamahdollisuudet
title_full_unstemmed Parisuhdeväkivallan kohteena olevien naisten toimijuuden rakentuminen : kulttuuriset käsitykset, valtasuhteet ja toimintamahdollisuudet Parisuhdeväkivallan kohteena olevien naisten toimijuuden rakentuminen : kulttuuriset käsitykset, valtasuhteet ja toimintamahdollisuudet
title_short Parisuhdeväkivallan kohteena olevien naisten toimijuuden rakentuminen
title_sort parisuhdeväkivallan kohteena olevien naisten toimijuuden rakentuminen kulttuuriset käsitykset valtasuhteet ja toimintamahdollisuudet
title_sub kulttuuriset käsitykset, valtasuhteet ja toimintamahdollisuudet
title_txtP Parisuhdeväkivallan kohteena olevien naisten toimijuuden rakentuminen : kulttuuriset käsitykset, valtasuhteet ja toimintamahdollisuudet
topic parisuhdeväkivalta kulttuuriset merkitykset toimijuus sukupuoli narratiivisuus auttamisjärjestelmä parisuhdeväkivaltatyö väkivalta parisuhde
topic_facet auttamisjärjestelmä kulttuuriset merkitykset narratiivisuus parisuhde parisuhdeväkivalta parisuhdeväkivaltatyö sukupuoli toimijuus väkivalta
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52581 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201701021024
work_keys_str_mv AT paasolainenmari parisuhdeväkivallankohteenaoleviennaistentoimijuudenrakentuminenkulttuurisetkäsi