_version_ 1799746385057153024
annif_keywords_txtF_mv lukeminen koti fonologinen tietoisuus oppiminen kotiympäristö
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p11406 http://www.yso.fi/onto/yso/p5473 http://www.yso.fi/onto/yso/p23025 http://www.yso.fi/onto/yso/p2945 http://www.yso.fi/onto/yso/p2261
author Kujala, Minja Mikkolainen, Venla
author2 Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikka Special Education 101
author_facet Kujala, Minja Mikkolainen, Venla Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikka Special Education 101 Kujala, Minja Mikkolainen, Venla
author_sort Kujala, Minja
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T09:58:25Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Kodin lukuaktiviteettien yhteys lukemisen taitoihin</title><creator>Kujala, Minja</creator><creator>Mikkolainen, Venla</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Erityispedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Special Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">101</contributor><subject type="other">lukusujuvuus</subject><subject type="yso">kotiymp&#xE4;rist&#xF6;</subject><subject type="yso">lukeminen</subject><subject type="yso">oppiminen</subject><subject type="yso">fonologinen tietoisuus</subject><available>2016-12-13T16:13:05Z</available><issued>2016</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1644701</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52321</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201612135080</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201612135080</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/52321/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201612135080.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201612135080.pdf" type="application/pdf" length="537051" sequence="1"/><recordID>123456789_52321</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_52321
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:04Z
main_date 2016-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2016
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/52321\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201612135080.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201612135080.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 101
publication_first_indexed 2016-03-22T09:58:25Z
publishDate 2016
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Kujala, Minja Mikkolainen, Venla Kodin lukuaktiviteettien yhteys lukemisen taitoihin lukusujuvuus kotiympäristö lukeminen oppiminen fonologinen tietoisuus
subject_txtF Erityispedagogiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_52321&index=0&size=large
title Kodin lukuaktiviteettien yhteys lukemisen taitoihin
title_full Kodin lukuaktiviteettien yhteys lukemisen taitoihin
title_fullStr Kodin lukuaktiviteettien yhteys lukemisen taitoihin Kodin lukuaktiviteettien yhteys lukemisen taitoihin
title_full_unstemmed Kodin lukuaktiviteettien yhteys lukemisen taitoihin Kodin lukuaktiviteettien yhteys lukemisen taitoihin
title_short Kodin lukuaktiviteettien yhteys lukemisen taitoihin
title_sort kodin lukuaktiviteettien yhteys lukemisen taitoihin
title_txtP Kodin lukuaktiviteettien yhteys lukemisen taitoihin
topic lukusujuvuus kotiympäristö lukeminen oppiminen fonologinen tietoisuus
topic_facet fonologinen tietoisuus kotiympäristö lukeminen lukusujuvuus oppiminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52321 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201612135080
work_keys_str_mv AT kujalaminja kodinlukuaktiviteettienyhteyslukemisentaitoihin