_version_ 1799746379701026816
annif_keywords_txtF_mv lastensuojelu luova toiminta lapset (ikäryhmät) taidelähtöiset menetelmät luovat menetelmät
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p2289 http://www.yso.fi/onto/yso/p9315 http://www.yso.fi/onto/yso/p4354 http://www.yso.fi/onto/yso/p27744 http://www.yso.fi/onto/yso/p22882
author Hynninen, Sanna
author2 Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Art and Cultural Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Taidekasvatus Art Education 311
author_facet Hynninen, Sanna Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Art and Cultural Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Taidekasvatus Art Education 311 Hynninen, Sanna
author_sort Hynninen, Sanna
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T09:58:48Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Luovat ja taidel&#xE4;ht&#xF6;iset menetelm&#xE4;t lastenkodin arjessa : ohjaajan ja lapsen vuorovaikutustapojen rikastaminen</title><title type="alternative">Ohjaajan ja lapsen vuorovaikutustapojen rikastaminen</title><creator>Hynninen, Sanna</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Art and Cultural Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Taidekasvatus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Art Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">311</contributor><subject type="other">Luova toiminta</subject><subject type="other">taidel&#xE4;ht&#xF6;iset menetelm&#xE4;t</subject><subject type="other">sosiaalinen vuorovaikutus</subject><subject type="other">lastensuojelu</subject><subject type="other">sijaishuolto</subject><subject type="other">taidekasvatus</subject><subject type="other">toimintatutkimus</subject><subject type="other">creative activity</subject><subject type="other">arts-based methods</subject><subject type="other">social interaction</subject><subject type="other">child protection</subject><subject type="other">foster care</subject><subject type="other">art education</subject><subject type="other">action research</subject><subject type="method">Toimintatutkimus</subject><subject type="yso">luova toiminta</subject><subject type="yso">taidel&#xE4;ht&#xF6;iset menetelm&#xE4;t</subject><subject type="yso">sosiaalinen vuorovaikutus</subject><subject type="yso">lastensuojelu</subject><subject type="yso">sijaishuolto</subject><subject type="yso">taidekasvatus</subject><available>2016-12-11T21:58:39Z</available><issued>2016</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1644389</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52263</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201612115031</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201612115031</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/52263/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201612115031.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201612115031.pdf" type="application/pdf" length="925845" sequence="1"/><recordID>123456789_52263</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_52263
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:23Z
main_date 2016-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2016
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/52263\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201612115031.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201612115031.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 311
publication_first_indexed 2016-03-22T09:58:48Z
publishDate 2016
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Hynninen, Sanna Luovat ja taidelähtöiset menetelmät lastenkodin arjessa : ohjaajan ja lapsen vuorovaikutustapojen rikastaminen Luova toiminta taidelähtöiset menetelmät sosiaalinen vuorovaikutus lastensuojelu sijaishuolto taidekasvatus toimintatutkimus creative activity arts-based methods social interaction child protection foster care art education action research Toimintatutkimus luova toiminta
subject_txtF Taidekasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_52263&index=0&size=large
title Luovat ja taidelähtöiset menetelmät lastenkodin arjessa : ohjaajan ja lapsen vuorovaikutustapojen rikastaminen
title_alt Ohjaajan ja lapsen vuorovaikutustapojen rikastaminen
title_full Luovat ja taidelähtöiset menetelmät lastenkodin arjessa : ohjaajan ja lapsen vuorovaikutustapojen rikastaminen
title_fullStr Luovat ja taidelähtöiset menetelmät lastenkodin arjessa : ohjaajan ja lapsen vuorovaikutustapojen rikastaminen Luovat ja taidelähtöiset menetelmät lastenkodin arjessa : ohjaajan ja lapsen vuorovaikutustapojen rikastaminen
title_full_unstemmed Luovat ja taidelähtöiset menetelmät lastenkodin arjessa : ohjaajan ja lapsen vuorovaikutustapojen rikastaminen Luovat ja taidelähtöiset menetelmät lastenkodin arjessa : ohjaajan ja lapsen vuorovaikutustapojen rikastaminen
title_short Luovat ja taidelähtöiset menetelmät lastenkodin arjessa
title_sort luovat ja taidelähtöiset menetelmät lastenkodin arjessa ohjaajan ja lapsen vuorovaikutustapojen rikastaminen
title_sub ohjaajan ja lapsen vuorovaikutustapojen rikastaminen
title_txtP Luovat ja taidelähtöiset menetelmät lastenkodin arjessa : ohjaajan ja lapsen vuorovaikutustapojen rikastaminen
topic Luova toiminta taidelähtöiset menetelmät sosiaalinen vuorovaikutus lastensuojelu sijaishuolto taidekasvatus toimintatutkimus creative activity arts-based methods social interaction child protection foster care art education action research Toimintatutkimus luova toiminta
topic_facet Luova toiminta Toimintatutkimus action research art education arts-based methods child protection creative activity foster care lastensuojelu luova toiminta sijaishuolto social interaction sosiaalinen vuorovaikutus taidekasvatus taidelähtöiset menetelmät toimintatutkimus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52263 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201612115031
work_keys_str_mv AT hynninensanna luovatjataidelähtöisetmenetelmätlastenkodinarjessaohjaajanjalapsenvuorovaikutustap