_version_ 1799746363861237760
annif_keywords_txtF_mv työkyky terveys yrittäjät naiset hyvinvointi
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p10214 http://www.yso.fi/onto/yso/p2762 http://www.yso.fi/onto/yso/p1178 http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p1947
author Törhönen, Tuula
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Terveystieteiden laitos Department of Health Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Terveyskasvatus Health Education 50411
author_facet Törhönen, Tuula Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Terveystieteiden laitos Department of Health Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Terveyskasvatus Health Education 50411 Törhönen, Tuula
author_sort Törhönen, Tuula
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Liikunta- ja terveystieteet
faculty_txtF Liikuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T09:58:16Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Naisyritt&#xE4;jien hyvinvointi : nuorten naisyritt&#xE4;jien k&#xE4;sityksi&#xE4; terveyteen ja ty&#xF6;kykyyn vaikuttavista tekij&#xF6;ist&#xE4;</title><title type="alternative">Nuorten naisyritt&#xE4;jien k&#xE4;sityksi&#xE4; terveyteen ja ty&#xF6;kykyyn vaikuttavista tekij&#xF6;ist&#xE4;</title><creator>T&#xF6;rh&#xF6;nen, Tuula</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Terveystieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Terveyskasvatus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Health Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">50411</contributor><subject type="other">naisyritt&#xE4;j&#xE4;t</subject><subject type="other">hyvinvointi</subject><subject type="other">terveys</subject><subject type="other">ty&#xF6;kyky</subject><subject type="other">osaaminen</subject><subject type="other">vertaistuki</subject><subject type="method">Sis&#xE4;ll&#xF6;nanalyysi</subject><subject type="method">Teemahaastattelu</subject><subject type="yso">yritt&#xE4;j&#xE4;t</subject><subject type="yso">naiset</subject><subject type="yso">k&#xE4;sitykset</subject><subject type="yso">hyvinvointi</subject><subject type="yso">terveys</subject><subject type="yso">ty&#xF6;kyky</subject><subject type="yso">osaaminen</subject><subject type="yso">vertaistuki</subject><available>2016-11-20T23:12:21Z</available><issued>2016</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1643300</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51930</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201611214686</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201611214686</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/51930/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201611214686.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201611214686.pdf" type="application/pdf" length="4419032" sequence="1"/><recordID>123456789_51930</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_51930
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:57Z
main_date 2016-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2016
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/51930\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201611214686.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201611214686.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 50411
publication_first_indexed 2016-03-22T09:58:16Z
publishDate 2016
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Törhönen, Tuula Naisyrittäjien hyvinvointi : nuorten naisyrittäjien käsityksiä terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä naisyrittäjät hyvinvointi terveys työkyky osaaminen vertaistuki Sisällönanalyysi Teemahaastattelu yrittäjät naiset käsitykset
subject_txtF Terveyskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_51930&index=0&size=large
title Naisyrittäjien hyvinvointi : nuorten naisyrittäjien käsityksiä terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä
title_alt Nuorten naisyrittäjien käsityksiä terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä
title_full Naisyrittäjien hyvinvointi : nuorten naisyrittäjien käsityksiä terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä
title_fullStr Naisyrittäjien hyvinvointi : nuorten naisyrittäjien käsityksiä terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä Naisyrittäjien hyvinvointi : nuorten naisyrittäjien käsityksiä terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä
title_full_unstemmed Naisyrittäjien hyvinvointi : nuorten naisyrittäjien käsityksiä terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä Naisyrittäjien hyvinvointi : nuorten naisyrittäjien käsityksiä terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä
title_short Naisyrittäjien hyvinvointi
title_sort naisyrittäjien hyvinvointi nuorten naisyrittäjien käsityksiä terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä
title_sub nuorten naisyrittäjien käsityksiä terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä
title_txtP Naisyrittäjien hyvinvointi : nuorten naisyrittäjien käsityksiä terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä
topic naisyrittäjät hyvinvointi terveys työkyky osaaminen vertaistuki Sisällönanalyysi Teemahaastattelu yrittäjät naiset käsitykset
topic_facet Sisällönanalyysi Teemahaastattelu hyvinvointi käsitykset naiset naisyrittäjät osaaminen terveys työkyky vertaistuki yrittäjät
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51930 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201611214686
work_keys_str_mv AT törhönentuula naisyrittäjienhyvinvointinuortennaisyrittäjienkäsityksiäterveyteenjatyökykyynvaiku