_version_ 1799746343117258752
annif_keywords_txtF_mv lukutaito oppimisympäristö Chile espanjan kieli lukihäiriöt
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p11405 http://www.yso.fi/onto/yso/p4835 http://www.yso.fi/onto/yso/p108111 http://www.yso.fi/onto/yso/p12398 http://www.yso.fi/onto/yso/p5301
author Linna, Sofia
author2 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Psykologian laitos Department of Psychology University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Psykologia Psychology 202
author_facet Linna, Sofia Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Psykologian laitos Department of Psychology University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Psykologia Psychology 202 Linna, Sofia
author_sort Linna, Sofia
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Psykologian laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T10:00:11Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Digitaalinen oppimisymp&#xE4;rist&#xF6; v&#xE4;h&#xE4;osaisten chilel&#xE4;islasten lukutaidon perusteiden tukena</title><creator>Linna, Sofia</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Psykologian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Psychology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Psykologia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Psychology</contributor><contributor type="oppiainekoodi">202</contributor><subject type="other">digitaalinen interventio</subject><subject type="other">lukemaan oppiminen</subject><subject type="yso">lukutaito</subject><subject type="yso">kirjoitusj&#xE4;rjestelm&#xE4;t</subject><subject type="yso">espanjan kieli</subject><subject type="yso">GraphoGame-oppimispeli</subject><subject type="yso">digitaalisuus</subject><subject type="yso">interventio</subject><subject type="yso">k&#xF6;yh&#xE4;t</subject><subject type="yso">Chile</subject><available>2016-10-07T09:47:23Z</available><issued>2016</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1575523</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51561</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201610074293</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201610074293</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/51561/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201610074293.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201610074293.pdf" type="application/pdf" length="1999907" sequence="1"/><recordID>123456789_51561</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_51561
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:31Z
main_date 2016-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2016
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/51561\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201610074293.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201610074293.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 202
publication_first_indexed 2016-03-22T10:00:11Z
publishDate 2016
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Linna, Sofia Digitaalinen oppimisympäristö vähäosaisten chileläislasten lukutaidon perusteiden tukena digitaalinen interventio lukemaan oppiminen lukutaito kirjoitusjärjestelmät espanjan kieli GraphoGame-oppimispeli digitaalisuus interventio köyhät Chile
subject_txtF Psykologia
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_51561&index=0&size=large
title Digitaalinen oppimisympäristö vähäosaisten chileläislasten lukutaidon perusteiden tukena
title_full Digitaalinen oppimisympäristö vähäosaisten chileläislasten lukutaidon perusteiden tukena
title_fullStr Digitaalinen oppimisympäristö vähäosaisten chileläislasten lukutaidon perusteiden tukena Digitaalinen oppimisympäristö vähäosaisten chileläislasten lukutaidon perusteiden tukena
title_full_unstemmed Digitaalinen oppimisympäristö vähäosaisten chileläislasten lukutaidon perusteiden tukena Digitaalinen oppimisympäristö vähäosaisten chileläislasten lukutaidon perusteiden tukena
title_short Digitaalinen oppimisympäristö vähäosaisten chileläislasten lukutaidon perusteiden tukena
title_sort digitaalinen oppimisympäristö vähäosaisten chileläislasten lukutaidon perusteiden tukena
title_txtP Digitaalinen oppimisympäristö vähäosaisten chileläislasten lukutaidon perusteiden tukena
topic digitaalinen interventio lukemaan oppiminen lukutaito kirjoitusjärjestelmät espanjan kieli GraphoGame-oppimispeli digitaalisuus interventio köyhät Chile
topic_facet Chile GraphoGame-oppimispeli digitaalinen interventio digitaalisuus espanjan kieli interventio kirjoitusjärjestelmät köyhät lukemaan oppiminen lukutaito
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51561 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201610074293
work_keys_str_mv AT linnasofia digitaalinenoppimisympäristövähäosaistenchileläislastenlukutaidonperusteidentukena