_version_ 1799746322373279744
annif_keywords_txtF_mv kasvatusyhteistyö varhaiskasvatus yhteistyö erityinen tuki vanhemmat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p38174 http://www.yso.fi/onto/yso/p1650 http://www.yso.fi/onto/yso/p6334 http://www.yso.fi/onto/yso/p28737 http://www.yso.fi/onto/yso/p4074
author Loukonen, Maija
author2 Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikka Special Education 101
author_facet Loukonen, Maija Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikka Special Education 101 Loukonen, Maija
author_sort Loukonen, Maija
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T10:00:49Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Erityisen tuen kasvatuskumppanuus : ammattikasvattajien n&#xE4;k&#xF6;kulma</title><creator>Loukonen, Maija</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Erityispedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Special Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">101</contributor><subject type="other">kasvatuskumppanuus</subject><subject type="other">erityinen tuki</subject><subject type="other">osallisuus</subject><subject type="other">ammattikasvattajat</subject><subject type="yso">kasvatuskumppanuus</subject><subject type="yso">erityinen tuki</subject><subject type="yso">osallisuus</subject><subject type="yso">ammattikasvatus</subject><subject type="yso">sosiaalinen konstruktivismi</subject><available>2016-08-23T19:27:46Z</available><issued>2016</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1572237</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51016</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201608233858</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201608233858</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/51016/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201608233858.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201608233858.pdf" type="application/pdf" length="1849392" sequence="1"/><recordID>123456789_51016</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_51016
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:04Z
main_date 2016-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2016
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/51016\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201608233858.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201608233858.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 101
publication_first_indexed 2016-03-22T10:00:49Z
publishDate 2016
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Loukonen, Maija Erityisen tuen kasvatuskumppanuus : ammattikasvattajien näkökulma kasvatuskumppanuus erityinen tuki osallisuus ammattikasvattajat ammattikasvatus sosiaalinen konstruktivismi
subject_txtF Erityispedagogiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_51016&index=0&size=large
title Erityisen tuen kasvatuskumppanuus : ammattikasvattajien näkökulma
title_full Erityisen tuen kasvatuskumppanuus : ammattikasvattajien näkökulma
title_fullStr Erityisen tuen kasvatuskumppanuus : ammattikasvattajien näkökulma Erityisen tuen kasvatuskumppanuus : ammattikasvattajien näkökulma
title_full_unstemmed Erityisen tuen kasvatuskumppanuus : ammattikasvattajien näkökulma Erityisen tuen kasvatuskumppanuus : ammattikasvattajien näkökulma
title_short Erityisen tuen kasvatuskumppanuus
title_sort erityisen tuen kasvatuskumppanuus ammattikasvattajien näkökulma
title_sub ammattikasvattajien näkökulma
title_txtP Erityisen tuen kasvatuskumppanuus : ammattikasvattajien näkökulma
topic kasvatuskumppanuus erityinen tuki osallisuus ammattikasvattajat ammattikasvatus sosiaalinen konstruktivismi
topic_facet ammattikasvattajat ammattikasvatus erityinen tuki kasvatuskumppanuus osallisuus sosiaalinen konstruktivismi
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51016 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201608233858
work_keys_str_mv AT loukonenmaija erityisentuenkasvatuskumppanuusammattikasvattajiennäkökulma