_version_ 1799746269813407744
annif_keywords_txtF_mv toimijuus ammatti-identiteetti opettajat opettajuus identiteetti
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p2335 http://www.yso.fi/onto/yso/p12894 http://www.yso.fi/onto/yso/p1117 http://www.yso.fi/onto/yso/p8790 http://www.yso.fi/onto/yso/p9743
author Räsänen-Ala-Aho, Marja-Leena
author2 Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Adult Education Aikuiskasvatus 102
author_facet Räsänen-Ala-Aho, Marja-Leena Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Adult Education Aikuiskasvatus 102 Räsänen-Ala-Aho, Marja-Leena
author_sort Räsänen-Ala-Aho, Marja-Leena
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T09:58:27Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Muutosmatkalla mielekk&#xE4;&#xE4;seen tulevaisuuteen : ammatillisen opettajan identiteetti ja toimijuus</title><title type="alternative">Ammatillisen opettajan identiteetti ja toimijuus</title><creator>R&#xE4;s&#xE4;nen-Ala-Aho, Marja-Leena</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Adult Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Aikuiskasvatus</contributor><contributor type="oppiainekoodi">102</contributor><subject type="other">ammatillinen identiteetti</subject><subject type="other">ammatillinen toimijuus</subject><subject type="other">ammatillinen opettaja</subject><subject type="other">mielek&#xE4;s ty&#xF6;</subject><subject type="other">voimaantuminen</subject><subject type="other">muutoksen johtaminen</subject><subject type="yso">ammatti-identiteetti</subject><subject type="yso">identiteetti</subject><subject type="yso">toimijuus</subject><subject type="yso">ammatilliset opettajat</subject><subject type="yso">opettajat</subject><subject type="yso">opettajuus</subject><subject type="yso">mielekkyys</subject><subject type="yso">ty&#xF6;</subject><subject type="yso">voimaantuminen</subject><available>2016-05-29T06:07:49Z</available><issued>2016</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1542308</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49969</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201605292743</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201605292743</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/49969/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201605292743.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201605292743.pdf" type="application/pdf" length="828317" sequence="1"/><recordID>123456789_49969</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_49969
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:06Z
main_date 2016-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2016
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/49969\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201605292743.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201605292743.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 102
publication_first_indexed 2016-03-22T09:58:27Z
publishDate 2016
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Räsänen-Ala-Aho, Marja-Leena Muutosmatkalla mielekkääseen tulevaisuuteen : ammatillisen opettajan identiteetti ja toimijuus ammatillinen identiteetti ammatillinen toimijuus ammatillinen opettaja mielekäs työ voimaantuminen muutoksen johtaminen ammatti-identiteetti identiteetti toimijuus ammatilliset opettajat opettajat opettajuus mielekkyys työ
subject_txtF Aikuiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_49969&index=0&size=large
title Muutosmatkalla mielekkääseen tulevaisuuteen : ammatillisen opettajan identiteetti ja toimijuus
title_alt Ammatillisen opettajan identiteetti ja toimijuus
title_full Muutosmatkalla mielekkääseen tulevaisuuteen : ammatillisen opettajan identiteetti ja toimijuus
title_fullStr Muutosmatkalla mielekkääseen tulevaisuuteen : ammatillisen opettajan identiteetti ja toimijuus Muutosmatkalla mielekkääseen tulevaisuuteen : ammatillisen opettajan identiteetti ja toimijuus
title_full_unstemmed Muutosmatkalla mielekkääseen tulevaisuuteen : ammatillisen opettajan identiteetti ja toimijuus Muutosmatkalla mielekkääseen tulevaisuuteen : ammatillisen opettajan identiteetti ja toimijuus
title_short Muutosmatkalla mielekkääseen tulevaisuuteen
title_sort muutosmatkalla mielekkääseen tulevaisuuteen ammatillisen opettajan identiteetti ja toimijuus
title_sub ammatillisen opettajan identiteetti ja toimijuus
title_txtP Muutosmatkalla mielekkääseen tulevaisuuteen : ammatillisen opettajan identiteetti ja toimijuus
topic ammatillinen identiteetti ammatillinen toimijuus ammatillinen opettaja mielekäs työ voimaantuminen muutoksen johtaminen ammatti-identiteetti identiteetti toimijuus ammatilliset opettajat opettajat opettajuus mielekkyys työ
topic_facet ammatillinen identiteetti ammatillinen opettaja ammatillinen toimijuus ammatilliset opettajat ammatti-identiteetti identiteetti mielekkyys mielekäs työ muutoksen johtaminen opettajat opettajuus toimijuus työ voimaantuminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49969 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201605292743
work_keys_str_mv AT räsänenalaahomarjaleena muutosmatkallamielekkääseentulevaisuuteenammatillisenopettajanidentiteet