_version_ 1799746245596545024
annif_keywords_txtF_mv identiteetti yrittäjät yrittäjyys naiset asiantuntijuus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p9743 http://www.yso.fi/onto/yso/p1178 http://www.yso.fi/onto/yso/p1182 http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p15085
author Pelkonen, Tuula
author2 Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Adult Education Aikuiskasvatus 102
author_facet Pelkonen, Tuula Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Adult Education Aikuiskasvatus 102 Pelkonen, Tuula
author_sort Pelkonen, Tuula
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T09:58:36Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Mikroyritt&#xE4;jin&#xE4; toimivien naisten yritt&#xE4;j&#xE4;identiteetin rakentuminen</title><creator>Pelkonen, Tuula</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Adult Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Aikuiskasvatus</contributor><contributor type="oppiainekoodi">102</contributor><subject type="other">mikroyritt&#xE4;j&#xE4;</subject><subject type="other">naisyritt&#xE4;j&#xE4;</subject><subject type="other">osaaminen</subject><subject type="other">asiantuntijuus</subject><subject type="other">yritt&#xE4;j&#xE4;identiteetti</subject><subject type="yso">mikroyritykset</subject><subject type="yso">yritt&#xE4;j&#xE4;t</subject><subject type="yso">yritt&#xE4;jyys</subject><subject type="yso">naiset</subject><subject type="yso">osaaminen</subject><subject type="yso">asiantuntijuus</subject><subject type="yso">identiteetti</subject><available>2016-04-26T15:56:52Z</available><issued>2016</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1526308</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49565</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201604262326</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201604262326</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/49565/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201604262326.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201604262326.pdf" type="application/pdf" length="954731" sequence="1"/><recordID>123456789_49565</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_49565
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:13Z
main_date 2016-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2016
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/49565\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201604262326.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201604262326.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 102
publication_first_indexed 2016-03-22T09:58:36Z
publishDate 2016
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Pelkonen, Tuula Mikroyrittäjinä toimivien naisten yrittäjäidentiteetin rakentuminen mikroyrittäjä naisyrittäjä osaaminen asiantuntijuus yrittäjäidentiteetti mikroyritykset yrittäjät yrittäjyys naiset identiteetti
subject_txtF Aikuiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_49565&index=0&size=large
title Mikroyrittäjinä toimivien naisten yrittäjäidentiteetin rakentuminen
title_full Mikroyrittäjinä toimivien naisten yrittäjäidentiteetin rakentuminen
title_fullStr Mikroyrittäjinä toimivien naisten yrittäjäidentiteetin rakentuminen Mikroyrittäjinä toimivien naisten yrittäjäidentiteetin rakentuminen
title_full_unstemmed Mikroyrittäjinä toimivien naisten yrittäjäidentiteetin rakentuminen Mikroyrittäjinä toimivien naisten yrittäjäidentiteetin rakentuminen
title_short Mikroyrittäjinä toimivien naisten yrittäjäidentiteetin rakentuminen
title_sort mikroyrittäjinä toimivien naisten yrittäjäidentiteetin rakentuminen
title_txtP Mikroyrittäjinä toimivien naisten yrittäjäidentiteetin rakentuminen
topic mikroyrittäjä naisyrittäjä osaaminen asiantuntijuus yrittäjäidentiteetti mikroyritykset yrittäjät yrittäjyys naiset identiteetti
topic_facet asiantuntijuus identiteetti mikroyrittäjä mikroyritykset naiset naisyrittäjä osaaminen yrittäjyys yrittäjäidentiteetti yrittäjät
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49565 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201604262326
work_keys_str_mv AT pelkonentuula mikroyrittäjinätoimiviennaistenyrittäjäidentiteetinrakentuminen