_version_ 1799746218859954176
annif_keywords_txtF_mv vuorovaikutus potilaat luottamus psykoterapia puheviestintä
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p10591 http://www.yso.fi/onto/yso/p8357 http://www.yso.fi/onto/yso/p1725 http://www.yso.fi/onto/yso/p2587 http://www.yso.fi/onto/yso/p2494
author Myllymäki, Marika
author2 Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Viestintätieteiden laitos Department of Communication University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Puheviestintä Speech Communication 3132
author_facet Myllymäki, Marika Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Viestintätieteiden laitos Department of Communication University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Puheviestintä Speech Communication 3132 Myllymäki, Marika
author_sort Myllymäki, Marika
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kieli- ja viestintätieteiden laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T10:01:52Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Luottamus ja itsest&#xE4;kertominen psykoterapeutin ja potilaan v&#xE4;lisess&#xE4; vuorovaikutussuhteessa</title><creator>Myllym&#xE4;ki, Marika</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Viestint&#xE4;tieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Communication</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Puheviestint&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Speech Communication</contributor><contributor type="oppiainekoodi">3132</contributor><subject type="other">asymmetrinen vuorovaikutussuhde</subject><subject type="other">itsest&#xE4;kertominen</subject><subject type="other">luottamus</subject><subject type="other">professionaalinen vuorovaikutussuhde</subject><subject type="other">psykoterapia</subject><subject type="other">puheviestint&#xE4;</subject><subject type="yso">vuorovaikutus</subject><subject type="yso">luottamus</subject><subject type="yso">psykoterapeutit</subject><subject type="yso">potilaat</subject><subject type="yso">psykoterapia</subject><subject type="yso">puheviestint&#xE4;</subject><available>2016-02-10T16:34:56Z</available><issued>2016</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1522119</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48735</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201602101539</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201602101539</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/48735/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201602101539.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201602101539.pdf" type="application/pdf" length="725722" sequence="1"/><recordID>123456789_48735</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_48735
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:05:00Z
main_date 2016-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2016
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/48735\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201602101539.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201602101539.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 3132
publication_first_indexed 2016-03-22T10:01:52Z
publishDate 2016
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Myllymäki, Marika Luottamus ja itsestäkertominen psykoterapeutin ja potilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa asymmetrinen vuorovaikutussuhde itsestäkertominen luottamus professionaalinen vuorovaikutussuhde psykoterapia puheviestintä vuorovaikutus psykoterapeutit potilaat
subject_txtF Puheviestintä
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_48735&index=0&size=large
title Luottamus ja itsestäkertominen psykoterapeutin ja potilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa
title_full Luottamus ja itsestäkertominen psykoterapeutin ja potilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa
title_fullStr Luottamus ja itsestäkertominen psykoterapeutin ja potilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa Luottamus ja itsestäkertominen psykoterapeutin ja potilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa
title_full_unstemmed Luottamus ja itsestäkertominen psykoterapeutin ja potilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa Luottamus ja itsestäkertominen psykoterapeutin ja potilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa
title_short Luottamus ja itsestäkertominen psykoterapeutin ja potilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa
title_sort luottamus ja itsestäkertominen psykoterapeutin ja potilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa
title_txtP Luottamus ja itsestäkertominen psykoterapeutin ja potilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa
topic asymmetrinen vuorovaikutussuhde itsestäkertominen luottamus professionaalinen vuorovaikutussuhde psykoterapia puheviestintä vuorovaikutus psykoterapeutit potilaat
topic_facet asymmetrinen vuorovaikutussuhde itsestäkertominen luottamus potilaat professionaalinen vuorovaikutussuhde psykoterapeutit psykoterapia puheviestintä vuorovaikutus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48735 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201602101539
work_keys_str_mv AT myllymäkimarika luottamusjaitsestäkertominenpsykoterapeutinjapotilaanvälisessävuorovaikutussuhte