_version_ 1799746213787992064
annif_keywords_txtF_mv lähisuhdeväkivalta väkivalta puheeksiotto perheväkivalta uhrit
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p5389 http://www.yso.fi/onto/yso/p67 http://www.yso.fi/onto/yso/p26864 http://www.yso.fi/onto/yso/p5387 http://www.yso.fi/onto/yso/p16056
author Järvi, Kristina
author2 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Sosiaalityö Social Work 210
author_facet Järvi, Kristina Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Sosiaalityö Social Work 210 Järvi, Kristina
author_sort Järvi, Kristina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T09:59:01Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>"Itsell&#xE4; ei ole halua ryhty&#xE4; miksik&#xE4;&#xE4;n pikkupoliisiksi" : tutkimus l&#xE4;hisuhdev&#xE4;kivallan puheeksi ottamisesta</title><title type="alternative">Tutkimus l&#xE4;hisuhdev&#xE4;kivallan puheeksi ottamisesta</title><creator>J&#xE4;rvi, Kristina</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Sosiaality&#xF6;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Social Work</contributor><contributor type="oppiainekoodi">210</contributor><subject type="other">l&#xE4;hisuhdev&#xE4;kivalta</subject><subject type="other">erikoissairaanhoito</subject><subject type="other">puheeksi ottaminen</subject><subject type="other">kehysanalyysi</subject><subject type="other">kasvojen suojaaminen</subject><subject type="other">Erving Goffman</subject><subject type="yso">l&#xE4;hisuhdev&#xE4;kivalta</subject><subject type="yso">erikoissairaanhoito</subject><subject type="yso">puheeksiotto</subject><subject type="yso">kehysanalyysi</subject><available>2016-01-16T13:38:30Z</available><issued>2016</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1507890</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48367</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201601161129</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201601161129</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/48367/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201601161129.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201601161129.pdf" type="application/pdf" length="2521413" sequence="1"/><recordID>123456789_48367</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_48367
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:33Z
main_date 2016-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2016
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/48367\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201601161129.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201601161129.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 210
publication_first_indexed 2016-03-22T09:59:01Z
publishDate 2016
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Järvi, Kristina "Itsellä ei ole halua ryhtyä miksikään pikkupoliisiksi" : tutkimus lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta lähisuhdeväkivalta erikoissairaanhoito puheeksi ottaminen kehysanalyysi kasvojen suojaaminen Erving Goffman puheeksiotto
subject_txtF Sosiaalityö
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_48367&index=0&size=large
title "Itsellä ei ole halua ryhtyä miksikään pikkupoliisiksi" : tutkimus lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta
title_alt Tutkimus lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta
title_full "Itsellä ei ole halua ryhtyä miksikään pikkupoliisiksi" : tutkimus lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta
title_fullStr "Itsellä ei ole halua ryhtyä miksikään pikkupoliisiksi" : tutkimus lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta "Itsellä ei ole halua ryhtyä miksikään pikkupoliisiksi" : tutkimus lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta
title_full_unstemmed "Itsellä ei ole halua ryhtyä miksikään pikkupoliisiksi" : tutkimus lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta "Itsellä ei ole halua ryhtyä miksikään pikkupoliisiksi" : tutkimus lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta
title_short "Itsellä ei ole halua ryhtyä miksikään pikkupoliisiksi"
title_sort itsellä ei ole halua ryhtyä miksikään pikkupoliisiksi tutkimus lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta
title_sub tutkimus lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta
title_txtP "Itsellä ei ole halua ryhtyä miksikään pikkupoliisiksi" : tutkimus lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta
topic lähisuhdeväkivalta erikoissairaanhoito puheeksi ottaminen kehysanalyysi kasvojen suojaaminen Erving Goffman puheeksiotto
topic_facet Erving Goffman erikoissairaanhoito kasvojen suojaaminen kehysanalyysi lähisuhdeväkivalta puheeksi ottaminen puheeksiotto
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48367 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201601161129
work_keys_str_mv AT järvikristina itselläeiolehaluaryhtyämiksikäänpikkupoliisiksitutkimuslähisuhdeväkivallanpuheeksi