_version_ 1799746559972212736
annif_keywords_txtF_mv opetussuunnitelmat perusopetus opettajuus peruskoulu oppilasarviointi
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p5140 http://www.yso.fi/onto/yso/p19327 http://www.yso.fi/onto/yso/p8790 http://www.yso.fi/onto/yso/p2518 http://www.yso.fi/onto/yso/p7111
author Lassila, Niko Matilainen, Katariina
author2 Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Lassila, Niko Matilainen, Katariina Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Lassila, Niko Matilainen, Katariina
author_sort Lassila, Niko
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T09:59:21Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Opettajuus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014</title><creator>Lassila, Niko</creator><creator>Matilainen, Katariina</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="other">opetussuunnitelman perusteet</subject><subject type="other">laadullinen sis&#xE4;ll&#xF6;nanalyysi</subject><subject type="other">opettajuus</subject><subject type="method">Kvalitatiivinen tutkimus</subject><subject type="method">Sis&#xE4;ll&#xF6;nanalyysi</subject><subject type="yso">opetussuunnitelmat</subject><subject type="yso">opettajuus</subject><subject type="yso">perusopetus</subject><available>2015-11-22T10:59:39Z</available><issued>2015</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1505256</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47778</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201511223762</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201511223762</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/47778/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201511223762.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201511223762.pdf" type="application/pdf" length="512963" sequence="1"/><recordID>123456789_47778</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_47778
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:50Z
main_date 2015-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2015
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/47778\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201511223762.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201511223762.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 103
publication_first_indexed 2015-03-22T09:59:21Z
publishDate 2015
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Lassila, Niko Matilainen, Katariina Opettajuus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 opetussuunnitelman perusteet laadullinen sisällönanalyysi opettajuus Kvalitatiivinen tutkimus Sisällönanalyysi opetussuunnitelmat perusopetus
subject_txtF Luokanopettajakoulutus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_47778&index=0&size=large
title Opettajuus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014
title_full Opettajuus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014
title_fullStr Opettajuus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 Opettajuus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014
title_full_unstemmed Opettajuus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 Opettajuus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014
title_short Opettajuus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014
title_sort opettajuus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014
title_txtP Opettajuus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014
topic opetussuunnitelman perusteet laadullinen sisällönanalyysi opettajuus Kvalitatiivinen tutkimus Sisällönanalyysi opetussuunnitelmat perusopetus
topic_facet Kvalitatiivinen tutkimus Sisällönanalyysi laadullinen sisällönanalyysi opettajuus opetussuunnitelman perusteet opetussuunnitelmat perusopetus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47778 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201511223762
work_keys_str_mv AT lassilaniko opettajuusperusopetuksenopetussuunnitelmanperusteissa2014