Miksi on niin vaikea muistaa olleensa onnellinen? muistoista rakentuva menneisyys Juha Itkosen teoksessa Hetken hohtava valo

Bibliographic Details
Main Author: Miettinen, Erika
Other Authors: Humanistinen tiedekunta, Faculty of Humanities, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Department of Art and Cultural Studies, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Kirjallisuus, Literature, 304
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2015
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47532
_version_ 1799746551348723712
annif_keywords_txtF_mv muistaminen muisti (kognitio) historia suomenkielinen kirjallisuus suomen kieli
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p20846 http://www.yso.fi/onto/yso/p2607 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780 http://www.yso.fi/onto/yso/p16810 http://www.yso.fi/onto/yso/p8856
author Miettinen, Erika
author2 Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Art and Cultural Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Kirjallisuus Literature 304
author_facet Miettinen, Erika Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Art and Cultural Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Kirjallisuus Literature 304 Miettinen, Erika
author_sort Miettinen, Erika
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T09:58:15Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Miksi on niin vaikea muistaa olleensa onnellinen? : muistoista rakentuva menneisyys Juha Itkosen teoksessa Hetken hohtava valo</title><title type="alternative">Muistoista rakentuva menneisyys Juha Itkosen teoksessa Hetken hohtava valo</title><creator>Miettinen, Erika</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Art and Cultural Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Kirjallisuus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Literature</contributor><contributor type="oppiainekoodi">304</contributor><subject type="other">Itkonen, Juha</subject><subject type="yso">muisti</subject><subject type="yso">muistaminen</subject><subject type="yso">kognitiivinen kirjallisuudentutkimus</subject><available>2015-11-02T09:39:39Z</available><issued>2015</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1498969</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47532</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201511023562</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201511023562</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/47532/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201511023562.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201511023562.pdf" type="application/pdf" length="590668" sequence="1"/><recordID>123456789_47532</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_47532
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:56Z
main_date 2015-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2015
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/47532\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201511023562.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201511023562.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 304
publication_first_indexed 2015-03-22T09:58:15Z
publishDate 2015
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Miettinen, Erika Miksi on niin vaikea muistaa olleensa onnellinen? : muistoista rakentuva menneisyys Juha Itkosen teoksessa Hetken hohtava valo Itkonen, Juha muisti muistaminen kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
subject_txtF Kirjallisuus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_47532&index=0&size=large
title Miksi on niin vaikea muistaa olleensa onnellinen? : muistoista rakentuva menneisyys Juha Itkosen teoksessa Hetken hohtava valo
title_alt Muistoista rakentuva menneisyys Juha Itkosen teoksessa Hetken hohtava valo
title_full Miksi on niin vaikea muistaa olleensa onnellinen? : muistoista rakentuva menneisyys Juha Itkosen teoksessa Hetken hohtava valo
title_fullStr Miksi on niin vaikea muistaa olleensa onnellinen? : muistoista rakentuva menneisyys Juha Itkosen teoksessa Hetken hohtava valo Miksi on niin vaikea muistaa olleensa onnellinen? : muistoista rakentuva menneisyys Juha Itkosen teoksessa Hetken hohtava valo
title_full_unstemmed Miksi on niin vaikea muistaa olleensa onnellinen? : muistoista rakentuva menneisyys Juha Itkosen teoksessa Hetken hohtava valo Miksi on niin vaikea muistaa olleensa onnellinen? : muistoista rakentuva menneisyys Juha Itkosen teoksessa Hetken hohtava valo
title_short Miksi on niin vaikea muistaa olleensa onnellinen?
title_sort miksi on niin vaikea muistaa olleensa onnellinen muistoista rakentuva menneisyys juha itkosen teoksessa hetken hohtava valo
title_sub muistoista rakentuva menneisyys Juha Itkosen teoksessa Hetken hohtava valo
title_txtP Miksi on niin vaikea muistaa olleensa onnellinen? : muistoista rakentuva menneisyys Juha Itkosen teoksessa Hetken hohtava valo
topic Itkonen, Juha muisti muistaminen kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
topic_facet Itkonen, Juha kognitiivinen kirjallisuudentutkimus muistaminen muisti
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47532 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201511023562
work_keys_str_mv AT miettinenerika miksionniinvaikeamuistaaolleensaonnellinenmuistoistarakentuvamenneisyysjuhaitkose