_version_ 1800740357515771904
annif_keywords_txtF_mv liiketoimintamallit tietotekniikkayritykset ohjelmistoala yritykset ohjelmistoliiketoiminta
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p21761 http://www.yso.fi/onto/yso/p11235 http://www.yso.fi/onto/yso/p26250 http://www.yso.fi/onto/yso/p3128 http://www.yso.fi/onto/yso/p21307
author Niemi, Sarianne
author2 Faculty of Information Technology Informaatioteknologian tiedekunta Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Computer Science and Information Systems University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Information Systems Science Tietojärjestelmätiede 601
author_facet Niemi, Sarianne Faculty of Information Technology Informaatioteknologian tiedekunta Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Computer Science and Information Systems University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Information Systems Science Tietojärjestelmätiede 601 Niemi, Sarianne
author_sort Niemi, Sarianne
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Informaatioteknologia
faculty_txtF Informaatioteknologian tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T09:57:02Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Ohjelmistoyrityksen liiketoimintamalli ja sen muutos : tapaus Nomovok oy</title><creator>Niemi, Sarianne</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Information Technology</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Informaatioteknologian tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Tietojenk&#xE4;sittelytieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Computer Science and Information Systems</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Information Systems Science</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Tietoj&#xE4;rjestelm&#xE4;tiede</contributor><contributor type="oppiainekoodi">601</contributor><subject type="other">Nomovok (yhti&#xF6;)</subject><subject type="yso">liiketoimintamallit</subject><subject type="yso">ohjelmistoala</subject><subject type="yso">tietotekniikkayritykset</subject><available>2015-10-20T11:43:22Z</available><issued>2015</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1498212</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47339</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201510203424</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201510203424</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/47339/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201510203424.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201510203424.pdf" type="application/pdf" length="842971" sequence="1"/><recordID>123456789_47339</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_47339
language fin
last_indexed 2024-05-24T20:00:29Z
main_date 2015-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2015
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/47339\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201510203424.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201510203424.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 601
publication_first_indexed 2015-03-22T09:57:02Z
publishDate 2015
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Niemi, Sarianne Ohjelmistoyrityksen liiketoimintamalli ja sen muutos : tapaus Nomovok oy Nomovok (yhtiö) liiketoimintamallit ohjelmistoala tietotekniikkayritykset
subject_txtF Kognitiotiede
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_47339&index=0&size=large
title Ohjelmistoyrityksen liiketoimintamalli ja sen muutos : tapaus Nomovok oy
title_full Ohjelmistoyrityksen liiketoimintamalli ja sen muutos : tapaus Nomovok oy
title_fullStr Ohjelmistoyrityksen liiketoimintamalli ja sen muutos : tapaus Nomovok oy Ohjelmistoyrityksen liiketoimintamalli ja sen muutos : tapaus Nomovok oy
title_full_unstemmed Ohjelmistoyrityksen liiketoimintamalli ja sen muutos : tapaus Nomovok oy Ohjelmistoyrityksen liiketoimintamalli ja sen muutos : tapaus Nomovok oy
title_short Ohjelmistoyrityksen liiketoimintamalli ja sen muutos
title_sort ohjelmistoyrityksen liiketoimintamalli ja sen muutos tapaus nomovok oy
title_sub tapaus Nomovok oy
title_txtP Ohjelmistoyrityksen liiketoimintamalli ja sen muutos : tapaus Nomovok oy
topic Nomovok (yhtiö) liiketoimintamallit ohjelmistoala tietotekniikkayritykset
topic_facet Nomovok (yhtiö) liiketoimintamallit ohjelmistoala tietotekniikkayritykset
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47339 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201510203424
work_keys_str_mv AT niemisarianne ohjelmistoyrityksenliiketoimintamallijasenmuutostapausnomovokoy