_version_ 1799746528145833984
annif_keywords_txtF_mv taidemaalarit kuvataiteilijat omakuvat taidehistoria muotokuvat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p16021 http://www.yso.fi/onto/yso/p7530 http://www.yso.fi/onto/yso/p5599 http://www.yso.fi/onto/yso/p19845 http://www.yso.fi/onto/yso/p5600
author Haavisto, Susanna
author2 Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Art and Cultural Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Taidehistoria Art History 310
author_facet Haavisto, Susanna Humanistinen tiedekunta Faculty of Humanities Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Art and Cultural Studies University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Taidehistoria Art History 310 Haavisto, Susanna
author_sort Haavisto, Susanna
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T10:01:02Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Vieras min&#xE4; : abjekti Helene Schjerfbeckin ja &#xC5;ke Mattaksen omakuvissa</title><title type="alternative">Abjekti Helene Schjerfbeckin ja &#xC5;ke Mattaksen omakuvissa</title><creator>Haavisto, Susanna</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Art and Cultural Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Taidehistoria</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Art History</contributor><contributor type="oppiainekoodi">310</contributor><subject type="other">Mattas, &#xC5;ke</subject><subject type="other">Schjerfbeck, Helene</subject><subject type="other">abjekti</subject><subject type="yso">modernismi</subject><subject type="yso">symbolismi</subject><subject type="yso">moderni</subject><subject type="yso">muotokuvat</subject><subject type="yso">omakuvat</subject><subject type="yso">psykologia</subject><subject type="yso">psykoanalyysi</subject><subject type="yso">subjekti</subject><subject type="yso">objekti</subject><subject type="yso">sairaus</subject><subject type="yso">terveys</subject><subject type="yso">min&#xE4;</subject><subject type="yso">identiteetti</subject><subject type="yso">taide</subject><subject type="yso">taidehistoria</subject><subject type="yso">kieli</subject><subject type="yso">k&#xE4;sitteet</subject><subject type="yso">metafora</subject><subject type="yso">taiteilijat</subject><subject type="yso">itse</subject><available>2015-09-07T15:55:12Z</available><issued>2015</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1494715</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46782</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201509072828</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201509072828</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/46782/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201509072828.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201509072828.pdf" type="application/pdf" length="11723759" sequence="1"/><recordID>123456789_46782</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_46782
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:14Z
main_date 2015-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2015
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/46782\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201509072828.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201509072828.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 310
publication_first_indexed 2015-03-22T10:01:02Z
publishDate 2015
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Haavisto, Susanna Vieras minä : abjekti Helene Schjerfbeckin ja Åke Mattaksen omakuvissa Mattas, Åke Schjerfbeck, Helene abjekti modernismi symbolismi moderni muotokuvat omakuvat psykologia psykoanalyysi subjekti objekti sairaus terveys minä identiteetti taide taidehistoria kieli käsitteet metafora taiteilijat itse
subject_txtF Taidehistoria
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_46782&index=0&size=large
title Vieras minä : abjekti Helene Schjerfbeckin ja Åke Mattaksen omakuvissa
title_alt Abjekti Helene Schjerfbeckin ja Åke Mattaksen omakuvissa
title_full Vieras minä : abjekti Helene Schjerfbeckin ja Åke Mattaksen omakuvissa
title_fullStr Vieras minä : abjekti Helene Schjerfbeckin ja Åke Mattaksen omakuvissa Vieras minä : abjekti Helene Schjerfbeckin ja Åke Mattaksen omakuvissa
title_full_unstemmed Vieras minä : abjekti Helene Schjerfbeckin ja Åke Mattaksen omakuvissa Vieras minä : abjekti Helene Schjerfbeckin ja Åke Mattaksen omakuvissa
title_short Vieras minä
title_sort vieras minä abjekti helene schjerfbeckin ja åke mattaksen omakuvissa
title_sub abjekti Helene Schjerfbeckin ja Åke Mattaksen omakuvissa
title_txtP Vieras minä : abjekti Helene Schjerfbeckin ja Åke Mattaksen omakuvissa
topic Mattas, Åke Schjerfbeck, Helene abjekti modernismi symbolismi moderni muotokuvat omakuvat psykologia psykoanalyysi subjekti objekti sairaus terveys minä identiteetti taide taidehistoria kieli käsitteet metafora taiteilijat itse
topic_facet Mattas, Åke Schjerfbeck, Helene abjekti identiteetti itse kieli käsitteet metafora minä moderni modernismi muotokuvat objekti omakuvat psykoanalyysi psykologia sairaus subjekti symbolismi taide taidehistoria taiteilijat terveys
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46782 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201509072828
work_keys_str_mv AT haavistosusanna vierasminäabjektiheleneschjerfbeckinjaåkemattaksenomakuvissa