Suomalaiset muukalaiset Ahvenanmaan suomenkielisen vähemmistön kokemuksia ryhmästään ja äidinkielensä asemasta

Bibliographic Details
Main Author: Mononen, Mari
Other Authors: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Faculty of Social Sciences, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Sosiologia, Sociology, 203
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2012
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46725
_version_ 1780991974194544640
annif_keywords_txtF_mv suomen kieli vähemmistöt Ahvenanmaa suomenkieliset historia
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p8856 http://www.yso.fi/onto/yso/p5740 http://www.yso.fi/onto/yso/p94081 http://www.yso.fi/onto/yso/p18075 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780
author Mononen, Mari
author2 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Sosiologia Sociology 203
author_facet Mononen, Mari Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Sosiologia Sociology 203 Mononen, Mari
author_sort Mononen, Mari
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T10:00:37Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Suomalaiset muukalaiset : Ahvenanmaan suomenkielisen v&#xE4;hemmist&#xF6;n kokemuksia ryhm&#xE4;st&#xE4;&#xE4;n ja &#xE4;idinkielens&#xE4; asemasta</title><title type="alternative">Ahvenanmaan suomenkielisen v&#xE4;hemmist&#xF6;n kokemuksia ryhm&#xE4;st&#xE4;&#xE4;n ja &#xE4;idinkielens&#xE4; asemasta</title><creator>Mononen, Mari</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Sosiologia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Sociology</contributor><contributor type="oppiainekoodi">203</contributor><subject type="other">etniset ryhm&#xE4;t</subject><subject type="other">v&#xE4;hemmist&#xF6;t</subject><subject type="other">Ahvenanmaa</subject><subject type="yso">etniset ryhm&#xE4;t</subject><subject type="yso">v&#xE4;hemmist&#xF6;t</subject><subject type="yso">suomenkieliset</subject><subject type="yso">Ahvenanmaa</subject><available>2015-08-31T09:02:09Z</available><issued>2012</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1494019</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46725</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201508312773</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201508312773</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/46725/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201508312773.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201508312773.pdf" type="application/pdf" length="563357" sequence="1"/><recordID>123456789_46725</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_46725
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:14:23Z
main_date 2012-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2012
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/46725\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201508312773.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201508312773.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2012-03-22T10:00:37Z
publishDate 2012
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Mononen, Mari Suomalaiset muukalaiset : Ahvenanmaan suomenkielisen vähemmistön kokemuksia ryhmästään ja äidinkielensä asemasta etniset ryhmät vähemmistöt Ahvenanmaa suomenkieliset
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_46725&index=0&size=large
title Suomalaiset muukalaiset : Ahvenanmaan suomenkielisen vähemmistön kokemuksia ryhmästään ja äidinkielensä asemasta
title_alt Ahvenanmaan suomenkielisen vähemmistön kokemuksia ryhmästään ja äidinkielensä asemasta
title_full Suomalaiset muukalaiset : Ahvenanmaan suomenkielisen vähemmistön kokemuksia ryhmästään ja äidinkielensä asemasta
title_fullStr Suomalaiset muukalaiset : Ahvenanmaan suomenkielisen vähemmistön kokemuksia ryhmästään ja äidinkielensä asemasta Suomalaiset muukalaiset : Ahvenanmaan suomenkielisen vähemmistön kokemuksia ryhmästään ja äidinkielensä asemasta
title_full_unstemmed Suomalaiset muukalaiset : Ahvenanmaan suomenkielisen vähemmistön kokemuksia ryhmästään ja äidinkielensä asemasta Suomalaiset muukalaiset : Ahvenanmaan suomenkielisen vähemmistön kokemuksia ryhmästään ja äidinkielensä asemasta
title_short Suomalaiset muukalaiset
title_sort suomalaiset muukalaiset ahvenanmaan suomenkielisen vähemmistön kokemuksia ryhmästään ja äidinkielensä asemasta
title_sub Ahvenanmaan suomenkielisen vähemmistön kokemuksia ryhmästään ja äidinkielensä asemasta
title_txtP Suomalaiset muukalaiset : Ahvenanmaan suomenkielisen vähemmistön kokemuksia ryhmästään ja äidinkielensä asemasta
topic etniset ryhmät vähemmistöt Ahvenanmaa suomenkieliset
topic_facet Ahvenanmaa etniset ryhmät suomenkieliset vähemmistöt
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46725 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201508312773
work_keys_str_mv AT mononenmari suomalaisetmuukalaisetahvenanmaansuomenkielisenvähemmistönkokemuksiaryhmästäänjaäidi