_version_ 1799835438939111424
annif_keywords_txtF_mv käytettävyys suoratoisto tietokoneohjelmat palvelut multimedia
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p3785 http://www.yso.fi/onto/yso/p25409 http://www.yso.fi/onto/yso/p26592 http://www.yso.fi/onto/yso/p838 http://www.yso.fi/onto/yso/p12828
author Dahlström, Henri
author2 Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Tietojärjestelmätiede Information Systems Science
author_facet Dahlström, Henri Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Tietojärjestelmätiede Information Systems Science Dahlström, Henri
author_sort Dahlström, Henri
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Informaatioteknologia
faculty_txtF Informaatioteknologian tiedekunta
first_indexed 2015-08-29T20:00:17Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Elementit ja tekij&#xE4;t suoratoistopalveluiden k&#xE4;ytett&#xE4;vyyden takana</title><creator>Dahlstr&#xF6;m, Henri</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Informaatioteknologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Information Technology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Informaatioteknologia</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Information Technology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Tietoj&#xE4;rjestelm&#xE4;tiede</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Information Systems Science</contributor><subject type="other">k&#xE4;ytett&#xE4;vyys</subject><subject type="other">suoratoistopalvelut</subject><subject type="other">k&#xE4;ytt&#xF6;liittym&#xE4;</subject><subject type="other">Quality-of-Experience (QoE)</subject><available>2015-08-28T21:05:06Z</available><issued>2015</issued><type lang="fi">Kandidaatintutkielma</type><type lang="en">Bachelor's thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46722</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201508292772</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201508292772</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/46722/5/TJTA302_kandidaatintutkielma_Dahlstr%c3%b6m.pdf" name="TJTA302_kandidaatintutkielma_Dahlstr&#xF6;m.pdf" type="application/pdf" length="404741" sequence="5"/><recordID>123456789_46722</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_46722
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:46Z
main_date 2015-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2015
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/46722\/5\/TJTA302_kandidaatintutkielma_Dahlstr%c3%b6m.pdf","text":"TJTA302_kandidaatintutkielma_Dahlstr\u00f6m.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 601
publication_first_indexed 2015-08-29T20:00:17Z
publishDate 2015
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Dahlström, Henri Elementit ja tekijät suoratoistopalveluiden käytettävyyden takana käytettävyys suoratoistopalvelut käyttöliittymä Quality-of-Experience (QoE)
subject_txtF Tietojärjestelmätiede
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_46722&index=0&size=large
title Elementit ja tekijät suoratoistopalveluiden käytettävyyden takana
title_full Elementit ja tekijät suoratoistopalveluiden käytettävyyden takana
title_fullStr Elementit ja tekijät suoratoistopalveluiden käytettävyyden takana Elementit ja tekijät suoratoistopalveluiden käytettävyyden takana
title_full_unstemmed Elementit ja tekijät suoratoistopalveluiden käytettävyyden takana Elementit ja tekijät suoratoistopalveluiden käytettävyyden takana
title_short Elementit ja tekijät suoratoistopalveluiden käytettävyyden takana
title_sort elementit ja tekijät suoratoistopalveluiden käytettävyyden takana
title_txtP Elementit ja tekijät suoratoistopalveluiden käytettävyyden takana
topic käytettävyys suoratoistopalvelut käyttöliittymä Quality-of-Experience (QoE)
topic_facet Quality-of-Experience (QoE) käytettävyys käyttöliittymä suoratoistopalvelut
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46722 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201508292772
work_keys_str_mv AT dahlströmhenri elementitjatekijätsuoratoistopalveluidenkäytettävyydentakana