_version_ 1799746517712502784
annif_keywords_txtF_mv koulutusvalinnat opiskelijat opettajankoulutus luokanopettajat ammatinvalinta
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p6547 http://www.yso.fi/onto/yso/p16486 http://www.yso.fi/onto/yso/p10746 http://www.yso.fi/onto/yso/p3999 http://www.yso.fi/onto/yso/p6548
author Hietala, Miina
author2 Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Hietala, Miina Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Hietala, Miina
author_sort Hietala, Miina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T10:00:43Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Luokanopettajaopiskelijoiden koulutusvalinta ja opintoihin sitoutuminen</title><creator>Hietala, Miina</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="other">luokanopettajaopiskelijat</subject><subject type="other">koulutusvalinta</subject><subject type="other">motiivit</subject><subject type="other">sitoutuminen</subject><subject type="yso">opettajankoulutus</subject><subject type="yso">opiskelijat</subject><subject type="yso">ammatinvalinta</subject><subject type="yso">motiivit</subject><subject type="yso">sitoutuminen</subject><available>2015-08-14T14:40:53Z</available><issued>2015</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1492778</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46620</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201508142664</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201508142664</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/46620/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201508142664.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201508142664.pdf" type="application/pdf" length="809778" sequence="1"/><recordID>123456789_46620</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_46620
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:58Z
main_date 2015-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2015
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/46620\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201508142664.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201508142664.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 103
publication_first_indexed 2015-03-22T10:00:43Z
publishDate 2015
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Hietala, Miina Luokanopettajaopiskelijoiden koulutusvalinta ja opintoihin sitoutuminen luokanopettajaopiskelijat koulutusvalinta motiivit sitoutuminen opettajankoulutus opiskelijat ammatinvalinta
subject_txtF Luokanopettajakoulutus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_46620&index=0&size=large
title Luokanopettajaopiskelijoiden koulutusvalinta ja opintoihin sitoutuminen
title_full Luokanopettajaopiskelijoiden koulutusvalinta ja opintoihin sitoutuminen
title_fullStr Luokanopettajaopiskelijoiden koulutusvalinta ja opintoihin sitoutuminen Luokanopettajaopiskelijoiden koulutusvalinta ja opintoihin sitoutuminen
title_full_unstemmed Luokanopettajaopiskelijoiden koulutusvalinta ja opintoihin sitoutuminen Luokanopettajaopiskelijoiden koulutusvalinta ja opintoihin sitoutuminen
title_short Luokanopettajaopiskelijoiden koulutusvalinta ja opintoihin sitoutuminen
title_sort luokanopettajaopiskelijoiden koulutusvalinta ja opintoihin sitoutuminen
title_txtP Luokanopettajaopiskelijoiden koulutusvalinta ja opintoihin sitoutuminen
topic luokanopettajaopiskelijat koulutusvalinta motiivit sitoutuminen opettajankoulutus opiskelijat ammatinvalinta
topic_facet ammatinvalinta koulutusvalinta luokanopettajaopiskelijat motiivit opettajankoulutus opiskelijat sitoutuminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46620 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201508142664
work_keys_str_mv AT hietalamiina luokanopettajaopiskelijoidenkoulutusvalintajaopintoihinsitoutuminen