Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö opettajaksi opiskelevien harjoittelutilanteissa ja siihen vaikuttaneet tekijät

Bibliographic Details
Main Author: Fagerlund, Janne
Other Authors: Kasvatustieteiden tiedekunta, Faculty of Education, Opettajankoulutuslaitos, Department of Teacher Education, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Luokanopettajakoulutus, Teacher Education, 103
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2015
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46270