Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö opettajaksi opiskelevien harjoittelutilanteissa ja siihen vaikuttaneet tekijät

Bibliographic Details
Main Author: Fagerlund, Janne
Other Authors: Kasvatustieteiden tiedekunta, Faculty of Education, Opettajankoulutuslaitos, Department of Teacher Education, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Luokanopettajakoulutus, Teacher Education, 103
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2015
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46270
_version_ 1799746493243981824
annif_keywords_txtF_mv opetuskäyttö tieto- ja viestintätekniikka viestintätekniikka opettajankoulutus opettajat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p5260 http://www.yso.fi/onto/yso/p20743 http://www.yso.fi/onto/yso/p10872 http://www.yso.fi/onto/yso/p10746 http://www.yso.fi/onto/yso/p1117
author Fagerlund, Janne
author2 Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Fagerlund, Janne Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Fagerlund, Janne
author_sort Fagerlund, Janne
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T10:00:04Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Tieto- ja viestint&#xE4;tekniikan opetusk&#xE4;ytt&#xF6; opettajaksi opiskelevien harjoittelutilanteissa ja siihen vaikuttaneet tekij&#xE4;t</title><creator>Fagerlund, Janne</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="other">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</subject><subject type="yso">tieto- ja viestint&#xE4;tekniikka</subject><subject type="yso">opetusk&#xE4;ytt&#xF6;</subject><subject type="yso">opettajankoulutus</subject><subject type="yso">opetusharjoittelu</subject><subject type="yso">opetus</subject><subject type="yso">oppiminen</subject><available>2015-06-10T10:00:50Z</available><issued>2015</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1475715</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46270</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201506102264</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201506102264</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/46270/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201506102264.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201506102264.pdf" type="application/pdf" length="609373" sequence="1"/><recordID>123456789_46270</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_46270
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:26Z
main_date 2015-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2015
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/46270\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201506102264.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201506102264.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 103
publication_first_indexed 2015-03-22T10:00:04Z
publishDate 2015
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Fagerlund, Janne Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö opettajaksi opiskelevien harjoittelutilanteissa ja siihen vaikuttaneet tekijät Jyväskylän yliopisto tieto- ja viestintätekniikka opetuskäyttö opettajankoulutus opetusharjoittelu opetus oppiminen
subject_txtF Luokanopettajakoulutus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_46270&index=0&size=large
title Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö opettajaksi opiskelevien harjoittelutilanteissa ja siihen vaikuttaneet tekijät
title_full Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö opettajaksi opiskelevien harjoittelutilanteissa ja siihen vaikuttaneet tekijät
title_fullStr Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö opettajaksi opiskelevien harjoittelutilanteissa ja siihen vaikuttaneet tekijät Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö opettajaksi opiskelevien harjoittelutilanteissa ja siihen vaikuttaneet tekijät
title_full_unstemmed Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö opettajaksi opiskelevien harjoittelutilanteissa ja siihen vaikuttaneet tekijät Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö opettajaksi opiskelevien harjoittelutilanteissa ja siihen vaikuttaneet tekijät
title_short Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö opettajaksi opiskelevien harjoittelutilanteissa ja siihen vaikuttaneet tekijät
title_sort tieto ja viestintätekniikan opetuskäyttö opettajaksi opiskelevien harjoittelutilanteissa ja siihen vaikuttaneet tekijät
title_txtP Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö opettajaksi opiskelevien harjoittelutilanteissa ja siihen vaikuttaneet tekijät
topic Jyväskylän yliopisto tieto- ja viestintätekniikka opetuskäyttö opettajankoulutus opetusharjoittelu opetus oppiminen
topic_facet Jyväskylän yliopisto opettajankoulutus opetus opetusharjoittelu opetuskäyttö oppiminen tieto- ja viestintätekniikka
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46270 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201506102264
work_keys_str_mv AT fagerlundjanne tietojaviestintätekniikanopetuskäyttöopettajaksiopiskelevienharjoittelutilanteiss