_version_ 1799746442167844864
annif_keywords_txtF_mv sopeutuminen naiset kokemukset identiteetti historia
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p6137 http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p9743 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780
author Eder-Falck, Saara
author2 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Sosiologia Sociology 203
author_facet Eder-Falck, Saara Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Sosiologia Sociology 203 Eder-Falck, Saara
author_sort Eder-Falck, Saara
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-03-22T09:59:11Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Evakossa normaaliel&#xE4;m&#xE4;st&#xE4; : kiinansuomalaisten naisten kokemuksia sosiokulttuurisesta sopeutumisesta</title><title type="alternative">Kiinansuomalaisten naisten kokemuksia sosiokulttuurisesta sopeutumisesta</title><creator>Eder-Falck, Saara</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Sosiologia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Sociology</contributor><contributor type="oppiainekoodi">203</contributor><subject type="other">Kiina</subject><subject type="other">kiinalaisuus</subject><subject type="other">konfutselaisuus</subject><subject type="other">siirtolaisuus</subject><subject type="other">ulkosuomalaisuus</subject><subject type="other">integraatio</subject><subject type="other">akkulturaatio</subject><subject type="other">sopeutuminen</subject><subject type="other">identiteetti</subject><subject type="other">sis&#xE4;ll&#xF6;nanalyysi</subject><subject type="other">ulkopuolisuus</subject><subject type="other">toiseus</subject><subject type="other">identiteettity&#xF6;</subject><subject type="yso">kiinalaisuus</subject><subject type="yso">kungfutselaisuus</subject><subject type="yso">siirtolaisuus</subject><subject type="yso">akkulturaatio</subject><subject type="yso">sopeutuminen</subject><subject type="yso">ulkosuomalaiset</subject><subject type="yso">kiinansuomalaiset</subject><subject type="yso">ulkopuolisuus</subject><subject type="yso">toiseus</subject><subject type="yso">identiteetti</subject><subject type="yso">naiset</subject><subject type="yso">Kiina</subject><available>2015-03-19T09:08:53Z</available><issued>2015</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1468464</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45531</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201503191486</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201503191486</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/45531/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201503191486.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201503191486.pdf" type="application/pdf" length="1385432" sequence="1"/><recordID>123456789_45531</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_45531
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:42Z
main_date 2015-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2015
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/45531\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201503191486.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201503191486.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 203
publication_first_indexed 2015-03-22T09:59:11Z
publishDate 2015
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Eder-Falck, Saara Evakossa normaalielämästä : kiinansuomalaisten naisten kokemuksia sosiokulttuurisesta sopeutumisesta Kiina kiinalaisuus konfutselaisuus siirtolaisuus ulkosuomalaisuus integraatio akkulturaatio sopeutuminen identiteetti sisällönanalyysi ulkopuolisuus toiseus identiteettityö kungfutselaisuus ulkosuomalaiset kiinansuomalaiset naiset
subject_txtF Sosiologia
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_45531&index=0&size=large
title Evakossa normaalielämästä : kiinansuomalaisten naisten kokemuksia sosiokulttuurisesta sopeutumisesta
title_alt Kiinansuomalaisten naisten kokemuksia sosiokulttuurisesta sopeutumisesta
title_full Evakossa normaalielämästä : kiinansuomalaisten naisten kokemuksia sosiokulttuurisesta sopeutumisesta
title_fullStr Evakossa normaalielämästä : kiinansuomalaisten naisten kokemuksia sosiokulttuurisesta sopeutumisesta Evakossa normaalielämästä : kiinansuomalaisten naisten kokemuksia sosiokulttuurisesta sopeutumisesta
title_full_unstemmed Evakossa normaalielämästä : kiinansuomalaisten naisten kokemuksia sosiokulttuurisesta sopeutumisesta Evakossa normaalielämästä : kiinansuomalaisten naisten kokemuksia sosiokulttuurisesta sopeutumisesta
title_short Evakossa normaalielämästä
title_sort evakossa normaalielämästä kiinansuomalaisten naisten kokemuksia sosiokulttuurisesta sopeutumisesta
title_sub kiinansuomalaisten naisten kokemuksia sosiokulttuurisesta sopeutumisesta
title_txtP Evakossa normaalielämästä : kiinansuomalaisten naisten kokemuksia sosiokulttuurisesta sopeutumisesta
topic Kiina kiinalaisuus konfutselaisuus siirtolaisuus ulkosuomalaisuus integraatio akkulturaatio sopeutuminen identiteetti sisällönanalyysi ulkopuolisuus toiseus identiteettityö kungfutselaisuus ulkosuomalaiset kiinansuomalaiset naiset
topic_facet Kiina akkulturaatio identiteetti identiteettityö integraatio kiinalaisuus kiinansuomalaiset konfutselaisuus kungfutselaisuus naiset siirtolaisuus sisällönanalyysi sopeutuminen toiseus ulkopuolisuus ulkosuomalaiset ulkosuomalaisuus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45531 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201503191486
work_keys_str_mv AT ederfalcksaara evakossanormaalielämästäkiinansuomalaistennaistenkokemuksiasosiokulttuurisestasop