"Siitä aineesta, josta pitivät kaikki. Vai pitivätkö?" karmeita koululiikuntakokemuksia City-lehden lukijoiden kynästä vuonna 2011

Bibliographic Details
Main Author: Mankonen, Vilma
Other Authors: Liikuntatieteellinen tiedekunta, Faculty of Sport and Health Sciences, Liikuntakasvatuksen laitos, Department of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Liikuntapedagogiikka, Physical Education Teacher Education, 502
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2014
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45097
_version_ 1780992159761039360
annif_keywords_txtF_mv koululiikunta kokemukset liikuntakasvatus liikunta historia
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p15765 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p15764 http://www.yso.fi/onto/yso/p916 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780
author Mankonen, Vilma
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikuntakasvatuksen laitos Department of Sport Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502
author_facet Mankonen, Vilma Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikuntakasvatuksen laitos Department of Sport Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502 Mankonen, Vilma
author_sort Mankonen, Vilma
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:58:10Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>"Siit&#xE4; aineesta, josta pitiv&#xE4;t kaikki. Vai pitiv&#xE4;tk&#xF6;?" : karmeita koululiikuntakokemuksia City-lehden lukijoiden kyn&#xE4;st&#xE4; vuonna 2011</title><title type="alternative">Karmeita koululiikuntakokemuksia City-lehden lukijoiden kyn&#xE4;st&#xE4; vuonna 2011</title><creator>Mankonen, Vilma</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikuntakasvatuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Sport Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Liikuntapedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Physical Education Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">502</contributor><subject type="yso">koululiikunta</subject><subject type="yso">kokemukset</subject><subject type="yso">sosiaalinen konstruktivismi</subject><subject type="yso">identiteetti</subject><subject type="yso">sosiaaliset suhteet</subject><available>2015-01-15T13:50:43Z</available><issued>2014</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1465284</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45097</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201501151115</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Tekij&#xE4; ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston &lt;a href="https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat"&gt;arkistoty&#xF6;asemalta&lt;/a&gt;.</rights><rights type="accessrights" lang="en">&lt;br&gt;&lt;br&gt;The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival &lt;a href="https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities"&gt;workstation&lt;/a&gt; at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201501151115</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/45097/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201501151115.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201501151115.pdf" type="application/pdf" length="458881" sequence="1"/><recordID>123456789_45097</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_45097
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:13:12Z
main_date 2014-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2014
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/45097\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201501151115.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201501151115.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2014-03-22T09:58:10Z
publishDate 2014
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Mankonen, Vilma "Siitä aineesta, josta pitivät kaikki. Vai pitivätkö?" : karmeita koululiikuntakokemuksia City-lehden lukijoiden kynästä vuonna 2011 koululiikunta kokemukset sosiaalinen konstruktivismi identiteetti sosiaaliset suhteet
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_45097&index=0&size=large
title "Siitä aineesta, josta pitivät kaikki. Vai pitivätkö?" : karmeita koululiikuntakokemuksia City-lehden lukijoiden kynästä vuonna 2011
title_alt Karmeita koululiikuntakokemuksia City-lehden lukijoiden kynästä vuonna 2011
title_full "Siitä aineesta, josta pitivät kaikki. Vai pitivätkö?" : karmeita koululiikuntakokemuksia City-lehden lukijoiden kynästä vuonna 2011
title_fullStr "Siitä aineesta, josta pitivät kaikki. Vai pitivätkö?" : karmeita koululiikuntakokemuksia City-lehden lukijoiden kynästä vuonna 2011 "Siitä aineesta, josta pitivät kaikki. Vai pitivätkö?" : karmeita koululiikuntakokemuksia City-lehden lukijoiden kynästä vuonna 2011
title_full_unstemmed "Siitä aineesta, josta pitivät kaikki. Vai pitivätkö?" : karmeita koululiikuntakokemuksia City-lehden lukijoiden kynästä vuonna 2011 "Siitä aineesta, josta pitivät kaikki. Vai pitivätkö?" : karmeita koululiikuntakokemuksia City-lehden lukijoiden kynästä vuonna 2011
title_short "Siitä aineesta, josta pitivät kaikki. Vai pitivätkö?"
title_sort siitä aineesta josta pitivät kaikki vai pitivätkö karmeita koululiikuntakokemuksia city lehden lukijoiden kynästä vuonna 2011
title_sub karmeita koululiikuntakokemuksia City-lehden lukijoiden kynästä vuonna 2011
title_txtP "Siitä aineesta, josta pitivät kaikki. Vai pitivätkö?" : karmeita koululiikuntakokemuksia City-lehden lukijoiden kynästä vuonna 2011
topic koululiikunta kokemukset sosiaalinen konstruktivismi identiteetti sosiaaliset suhteet
topic_facet identiteetti kokemukset koululiikunta sosiaalinen konstruktivismi sosiaaliset suhteet
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45097 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201501151115
work_keys_str_mv AT mankonenvilma siitäaineestajostapitivätkaikkivaipitivätkökarmeitakoululiikuntakokemuksiacitylehd