Raskauden aikana päihteitä käyttävien naisten tahdonvastainen hoito retorinen diskurssianalyysi Helsingin Sanomissa vuosina 2006-2014 käydystä keskustelusta

Bibliographic Details
Main Author: Leppänen, Venla-Kaisa
Other Authors: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Faculty of Social Sciences, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Sosiaalityö, Social Work, 210
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2014
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45059
_version_ 1780992145192124416
annif_keywords_txtF_mv naiset diskurssianalyysi päihteet raskaus pakkohoito
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p7829 http://www.yso.fi/onto/yso/p10886 http://www.yso.fi/onto/yso/p8749 http://www.yso.fi/onto/yso/p9721
author Leppänen, Venla-Kaisa
author2 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Sosiaalityö Social Work 210
author_facet Leppänen, Venla-Kaisa Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Sosiaalityö Social Work 210 Leppänen, Venla-Kaisa
author_sort Leppänen, Venla-Kaisa
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T10:00:40Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Raskauden aikana p&#xE4;ihteit&#xE4; k&#xE4;ytt&#xE4;vien naisten tahdonvastainen hoito : retorinen diskurssianalyysi Helsingin Sanomissa vuosina 2006-2014 k&#xE4;ydyst&#xE4; keskustelusta</title><creator>Lepp&#xE4;nen, Venla-Kaisa</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Sosiaality&#xF6;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Social Work</contributor><contributor type="oppiainekoodi">210</contributor><subject type="other">Helsingin Sanomat (sanomalehti)</subject><subject type="method">Diskurssianalyysi</subject><subject type="yso">&#xE4;itiys</subject><subject type="yso">lehdist&#xF6;kirjoittelu</subject><subject type="yso">raskaus</subject><subject type="yso">p&#xE4;ihteet</subject><subject type="yso">pakkohoito</subject><subject type="yso">p&#xE4;ihdeongelmat</subject><available>2015-01-12T13:09:07Z</available><issued>2014</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1465250</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45059</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201501121073</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201501121073</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/45059/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201501121073.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201501121073.pdf" type="application/pdf" length="872294" sequence="1"/><recordID>123456789_45059</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_45059
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:14:24Z
main_date 2014-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2014
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/45059\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201501121073.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201501121073.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2014-03-22T10:00:40Z
publishDate 2014
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Leppänen, Venla-Kaisa Raskauden aikana päihteitä käyttävien naisten tahdonvastainen hoito : retorinen diskurssianalyysi Helsingin Sanomissa vuosina 2006-2014 käydystä keskustelusta Helsingin Sanomat (sanomalehti) Diskurssianalyysi äitiys lehdistökirjoittelu raskaus päihteet pakkohoito päihdeongelmat
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_45059&index=0&size=large
title Raskauden aikana päihteitä käyttävien naisten tahdonvastainen hoito : retorinen diskurssianalyysi Helsingin Sanomissa vuosina 2006-2014 käydystä keskustelusta
title_full Raskauden aikana päihteitä käyttävien naisten tahdonvastainen hoito : retorinen diskurssianalyysi Helsingin Sanomissa vuosina 2006-2014 käydystä keskustelusta
title_fullStr Raskauden aikana päihteitä käyttävien naisten tahdonvastainen hoito : retorinen diskurssianalyysi Helsingin Sanomissa vuosina 2006-2014 käydystä keskustelusta Raskauden aikana päihteitä käyttävien naisten tahdonvastainen hoito : retorinen diskurssianalyysi Helsingin Sanomissa vuosina 2006-2014 käydystä keskustelusta
title_full_unstemmed Raskauden aikana päihteitä käyttävien naisten tahdonvastainen hoito : retorinen diskurssianalyysi Helsingin Sanomissa vuosina 2006-2014 käydystä keskustelusta Raskauden aikana päihteitä käyttävien naisten tahdonvastainen hoito : retorinen diskurssianalyysi Helsingin Sanomissa vuosina 2006-2014 käydystä keskustelusta
title_short Raskauden aikana päihteitä käyttävien naisten tahdonvastainen hoito
title_sort raskauden aikana päihteitä käyttävien naisten tahdonvastainen hoito retorinen diskurssianalyysi helsingin sanomissa vuosina 2006 2014 käydystä keskustelusta
title_sub retorinen diskurssianalyysi Helsingin Sanomissa vuosina 2006-2014 käydystä keskustelusta
title_txtP Raskauden aikana päihteitä käyttävien naisten tahdonvastainen hoito : retorinen diskurssianalyysi Helsingin Sanomissa vuosina 2006-2014 käydystä keskustelusta
topic Helsingin Sanomat (sanomalehti) Diskurssianalyysi äitiys lehdistökirjoittelu raskaus päihteet pakkohoito päihdeongelmat
topic_facet Diskurssianalyysi Helsingin Sanomat (sanomalehti) lehdistökirjoittelu pakkohoito päihdeongelmat päihteet raskaus äitiys
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45059 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201501121073
work_keys_str_mv AT leppänenvenlakaisa raskaudenaikanapäihteitäkäyttäviennaistentahdonvastainenhoitoretorinendiskurs