_version_ 1780992438028992512
annif_keywords_txtF_mv erityisopetus opettajat alakoulu oppilaat vanhemmat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p6984 http://www.yso.fi/onto/yso/p1117 http://www.yso.fi/onto/yso/p21828 http://www.yso.fi/onto/yso/p8131 http://www.yso.fi/onto/yso/p4074
author Jykylä, Sanna
author2 Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikka Special Education 101
author_facet Jykylä, Sanna Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikka Special Education 101 Jykylä, Sanna
author_sort Jykylä, Sanna
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T10:01:02Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Tehostettu tuki opettajien, vanhempien ja oppilaiden kokemana : tapaustutkimus yhden alakoulun toimintamalleista</title><creator>Jykyl&#xE4;, Sanna</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Erityispedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Special Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">101</contributor><subject type="other">tehostettu tuki</subject><subject type="other">kolmiportainen tuki</subject><subject type="method">Tapaustutkimus</subject><subject type="yso">oppiminen</subject><subject type="yso">alakoulu</subject><subject type="yso">erityisopetus</subject><subject type="yso">varhainen puuttuminen</subject><subject type="yso">inkluusio</subject><subject type="yso">opettajat</subject><subject type="yso">oppilaat</subject><subject type="yso">vanhemmat</subject><available>2015-01-12T08:00:02Z</available><issued>2014</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:1465223</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45047</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201501121067</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201501121067</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/45047/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201501121067.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201501121067.pdf" type="application/pdf" length="905757" sequence="1"/><recordID>123456789_45047</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_45047
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:14:37Z
main_date 2014-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2014
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/45047\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201501121067.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201501121067.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2014-03-22T10:01:02Z
publishDate 2014
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Jykylä, Sanna Tehostettu tuki opettajien, vanhempien ja oppilaiden kokemana : tapaustutkimus yhden alakoulun toimintamalleista tehostettu tuki kolmiportainen tuki Tapaustutkimus oppiminen alakoulu erityisopetus varhainen puuttuminen inkluusio opettajat oppilaat vanhemmat
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_45047&index=0&size=large
title Tehostettu tuki opettajien, vanhempien ja oppilaiden kokemana : tapaustutkimus yhden alakoulun toimintamalleista
title_full Tehostettu tuki opettajien, vanhempien ja oppilaiden kokemana : tapaustutkimus yhden alakoulun toimintamalleista
title_fullStr Tehostettu tuki opettajien, vanhempien ja oppilaiden kokemana : tapaustutkimus yhden alakoulun toimintamalleista Tehostettu tuki opettajien, vanhempien ja oppilaiden kokemana : tapaustutkimus yhden alakoulun toimintamalleista
title_full_unstemmed Tehostettu tuki opettajien, vanhempien ja oppilaiden kokemana : tapaustutkimus yhden alakoulun toimintamalleista Tehostettu tuki opettajien, vanhempien ja oppilaiden kokemana : tapaustutkimus yhden alakoulun toimintamalleista
title_short Tehostettu tuki opettajien, vanhempien ja oppilaiden kokemana
title_sort tehostettu tuki opettajien vanhempien ja oppilaiden kokemana tapaustutkimus yhden alakoulun toimintamalleista
title_sub tapaustutkimus yhden alakoulun toimintamalleista
title_txtP Tehostettu tuki opettajien, vanhempien ja oppilaiden kokemana : tapaustutkimus yhden alakoulun toimintamalleista
topic tehostettu tuki kolmiportainen tuki Tapaustutkimus oppiminen alakoulu erityisopetus varhainen puuttuminen inkluusio opettajat oppilaat vanhemmat
topic_facet Tapaustutkimus alakoulu erityisopetus inkluusio kolmiportainen tuki opettajat oppilaat oppiminen tehostettu tuki vanhemmat varhainen puuttuminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45047 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201501121067
work_keys_str_mv AT jykyläsanna tehostettutukiopettajienvanhempienjaoppilaidenkokemanatapaustutkimusyhdenalakoulunto